DrPa MaPa OrPa PaMo

Parijs

(Lutetia) De stad heette in de Romeinse tijd Lutetia of Lucotecia, maar dat kan niet haar oorspronkelijke naam zijn geweest, want bij de komst van Caesar in 52 v.Chr. noemden de inwoners zich reeds Parisii. Waarschijnlijk was de naam Lucotecia spottend bedoeld en betekent het misschien zo iets als “onderdak bij het moeras”. Daaruit mag wel opgemaakt worden dat Parijs aan het begin van de jaartelling nog niet zo veel voorstelde. Het oorspronkelijke Parijs lag ten zuiden van de Seine in het tegenwoordige Quartier-Latin, waarvan de naam overigens slechts in zoverre iets met de oudheid te maken heeft, dat je er een paar eeuwen geleden vanwege het grote aantal studenten nogal eens Latijn tegenkwam. In de beschrijving van route PaMo bevindt zich een kaartje van Romeins Parijs (getekend door Hielke Hylkema*). In de derde eeuw werd de stad gekerstend en werd St.-Dionysius of St.-Denis er de eerste bisschop. Ca. 250 werd Dionysius samen met twee vrienden onthoofd op de Mons Mercurius. De heuvel werd daarna omgedoopt tot Mons Martyrum, de heuvel van de martelaars, en heet nu Montmartre. Sporen uit de oudheid bevinden zich onder het Paleis van Justitie en onder het kerkplein van de Notre-Dame (spoor van een vestingmuur uit de 3e eeuw en een kerk uit de 5e eeuw). Tussen 1868 en 1915 zijn nog de resten van een amfitheater en thermen uit de grond gekomen, samen met veel losse voorwerpen (sarcofagen, beeldhouwwerk, tegels).

zie Parijs

Paris

BoPé EyPé PéLi PoPé

Périgueux

(Vesunna) Ca. 200 v.Chr. vestigden zich mensen in de omgeving van het huidige Périgueux en legden een kamp aan bij La Boissière. Naar de plaats waar ze woonden noemden ze zich Petrocori. Na de Romeinse invasie verlieten ze dat kamp en vestigden zich op de plaats waar de stad Vesunna ontstond. Het werd een echte Gallo-Romeinse stad met tempels, baden, een amfitheater en een forum. Aan het einde van de derde eeuw werd de stad omgeven door een bolwerk (dat gedeeltelijk nog bestaat) en nam de naam Civitas Petrucoriorum aan. Er staan nog de indrukwekkende resten van een tempel voor de godin Vesunna en van het amfitheater. Het museum is op de resten van een Gallo-Romeinse villa gebouwd. Overgebleven uit de oudheid zijn de resten van de citadel (4e eeuw), de Porte Normande, resten van de omwalling en grondsporen van het kasteel Barrière (2e/3e eeuw).

NaPo PoAr PoTo SaPo

Poitiers

(Limonum) Stad van de Pictones, gelegen op de plaats waar de Clain in de Boivre valt. Van de Romeinse stad zijn sporen van een amfitheater, huizen met een hypocaustum*, kanalen van het aquaduct, delen van gebouwen, kapitelen, inscripties en resten van thermen overgebleven.

BlPo PoPé PoSa

Pons

(Lamnum) Pons ligt aan de Seugne. Hier splitst de uit Saintes komende weg zich in een tak naar Bordeaux en een tak naar Périgueux. Aan de noordkant van het stadje, bij la Dague, bevond zich het Gallische oppidum. Er zijn ook vondsten uit de Romeinse tijd gedaan1.

BePo PoAv PoLa

Pontarlier

(Ariorica) Over de geschiedenis van Pontarlier in de Romeinse tijd is niets te vinden. Er zijn wel sporen uit die tijd aangetroffen.

_________________________________________

  1. Carte Archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archélogique publié sous la responsabilité de Michel Provost, Professeur à l’Université d’Avignon. La Charente-Maritine 17/1. Paris 1999, p. 219 e.v.