bronnen en problemen
vak B3

BoPé: Bordeaux – Périgueux

IGN carte topographique TOP 100: 47 Bordeaux / Périgueux

plaats van route BoPe

Gm km
Burdegalo Bordeaux
a. Varatedo Vayres viiii 23
b. Corterate Coutras x 25
c. Calambrio Puy-de-Pont xxi 53
Vesonna Périgueux x 25

De route begint op dezelfde manier als bij route BoBl en steekt dus vanuit het centrum van Bordeaux (Burdigala) de Garonne over en loopt in noordoostelijke richting langs Cenon naar Lormont. Daar wordt de kleine weg naar het oosten ingeslagen die noordelijk van de vierbaansweg N89-E70 loopt, onder het vliegveld door en langs Teycheney naar Yvrac. Vanaf Yvrac wordt weg D115E genomen door Montussan en over een beek met de naam Laurence en dan naar Cameyrac. Vandaar loopt een weg verder oostwaarts langs la Barrade naar Nioton en Vayres (Varatedo) aan de Dordogne. Veel Romeins is er tussen Bordeaux en Vayres niet. Aan de noordkant van de route wordt alleen bij Izon (ten noordwesten van Vayres) melding gemaakt van de sporen van een Romeins gebouw. Ten zuiden van de route (zelfs nog ten zuiden van weg D936) worden sporen uit de Gallo-Romeinse periode vermeldt bij Bouliac (ten zuidoosten van Bordeaux, dus vlak bij het beginpunt van de route), ten oosten van Bouliac bij Carignan-de-Bordeaux, en ten zuiden van Vayres en St.-Germain-du-Puch bij Baron aan de zuidzijde van weg D936. Het komt wel meer voor dat in de buurt van grote steden de sporen van het Gallo-Romeinse verleden schaars zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is le Mans.

Bij Vayres, waar veel Gallo-Romeins aardewerk is gevonden, werd misschien de rivier overgestoken. Aan de overzijde werd vermoedelijk de huidige weg D670 opgezocht en in oostelijke richting gevolgd door Fronsac (begraafplaats uit de oudheid onder de kerk) en over de Isle naar Libourne (een belangrijke woonplaats, Gallo-Romeinse graven en een pottenbakkersoven). In Libourne draait de route naar het noordoosten en loopt dan over weg D910 tot vlak vóór St.-Denis-de-Pile, ter hoogte van Pinaud, vanwaar de route wordt vervolgd over weg D674. Bij St.-Denis-de-Pile worden sporen van Gallo-Romeinse villa’s genoemd. In het gebied ten oosten daarvan komen die ook voor, zoals bij Montagne, een flink eind ten oosten van Libourne, en bij Lussac ten noordoosten van Montagne. De route gaat zoals gezegd ter hoogte van St.-Denis-de-Pile verder over weg D674 naar Coutras (Corterate), waar sporen zijn gevonden van een villa en een militair kamp. Bij Abzac, ten zuiden van Coutras is aardewerk uit de oudheid aangetroffen. Wat de vestiges antiques bij Guîtres ten westen van Coutras inhouden wordt door Quid.fr niet vermeld.

Vanaf Coutras loopt de route over weg D10 oostwaarts langs de Isle naar St.-Antoine-sur-Isle. Bij de “bronnen en problemen” is al vermeld dat er meer sporen uit de Gallo-Romeinse periode aan de zuidkant van de rivier worden gevonden dan op de veronderstelde route zelf. De eerste van die sporen bevinden zich dan ook ten zuiden van St.-Antoine-sur-Isle bij Moulin-Neuf en even verderop bij Ménesplet. Het ten noorden van Ménesplet gelegen Eygurande is ook al bij de problemen van deze route vermeld, evenals het ten westen daarvan gelegen Maison Rouge, maar of die iets met het Romeinse verleden van de streek te maken hebben mag betwijfeld worden.

De route gaat verder over weg D3 door Vauclaire naar St.-Laurent-des-Hommes, waar eindelijk langs deze weg ook iets Gallo-Romeins is, namelijk de sporen van een villa. Ook bij het ten noordoosten daarvan gelegen St.-Michel-de-Double hebben de Romeinen sporen achtergelaten. Ten zuiden van St.-Laurent-des-Hommes wordt de Romeinse aanwezigheid genoemd bij Beaupouyet, aan de zuidkant van de vierbaans autoweg A89-E70. Verderop is er aan de zuidkant van de Isle présence gallo-romaine bij St.-Médard-de-Mussidan en Mussidan. De route blijft over weg D3 lopen. Na het passeren van de Beauronne (beek) zijn er Gallo-Romeinse sporen bij het kasteel van Mauriac en na het passeren van de Salembre bij Puy-de-Pont (Calambrio), ten noordwesten van Neuvic. Noordwaarts langs de Salembre, bij St.-Germain-de-Salembre, zijn sporen van een Gallo-Romeinse villa gevonden. De route gaat verder over weg D3 door St.-Astier (hypocaustum* bij Puy-Ferrat) en door de gemeente Anesse-et-Beualieu. Aan de noordwestkant daarvan is de Gallo-Romeinse aanwezigheid geconstateerd bij Léguillac-de-l’Auche en verder naar het noorden bij Mensignac. De weg komt bij Chancelade uit op die met nummer D939 en loopt daarover naar het centrum van Périgueux (Vesunna).