BaRe BaTo CaBa ToBa

Bavay

(Bagacum) Bavay is ca. 30 v.Chr. door de Romeinen gesticht. Het ligt ongeveer halverwege tussen Keulen aan de Rijn en Rouen aan de Seine. Naar het noordoosten loopt een weg naar Bonen (Boulogne-sur-Mer) en naar het zuiden een weg naar Reims. De stad werd door Nerviërs bewoond, en werd daarom ook wel Bagacum Nerviorum genoemd; op de Peutinger-kaart verhaspeld tot Baca Conervio. In de eerste eeuwen van onze jaartelling was Bavay een welvarende stad naar Romeins model, met een forum, basilica*, thermen en een aquaduct. In de derde eeuw werd het verwoest. Bij de wederopbouw werd een kleiner deel van de oorspronkelijke stad omwald. De invasies in het jaar 406 markeren het einde van Romeins Bavay. Het belang ervan kwam pas aan het licht na een Duits bombardement in 1940. Zie ook bij Kamerijk. Vondsten die van het belang van het oude Bagacum getuigen zijn ruïnes van de Romeinse omwalling, resten van het forum en de basilica, van winkels, een cryptoportica*, hypocaustae*, en van Romeinse wegen.

zie Bavay

Bavik

AvBe BeAr BeRé MeBe
NîBe

Beaucaire

(Ugernum) Beaucaire was een burcht aan de Via Domitia. Er zijn bewoningssporen vanaf de 6e eeuw v.Chr. en resten uit de Gallo-Romeinse periode, zoals een graf, aardewerk en muren. Ook sporen van de Via Domitia en drie mijlpalen. Thomas Platter, die de op 25 juli 1597 de (toen nog) beroemde jaarmarkt van Beaucaire bezocht vermeldt niets Romeins. Een brug naar Tarascon was er toen niet. In het vierde boek van zijn Geografikà1 beschrijft Strabo Gallia Narbonensis door van west naar oost de belangrijke plaatsen daarin op te sommen. Een centrale rol daarbij spelen Ugernum en Tarusco (Beaucaire en Tarascon) ter weerszijden van de Rhône. Waarschijnlijk lag daar in de oudheid wel een brug over de rivier.

AmBe BeMa BeSe DiBe

Beauvais

(Caesaromagus) In de oudheid werden de inwoners van Beauvais Bellovaci genoemd. Nadat de plaats door de Romeinen was verwoest, bouwden die er een vesting met de naam Caesaromagus (markt van Caesar). Evenals Amiens werd de stad later door de Germanen verwoest en ca. 275 herbouwd. Ze werd in de derde eeuw gekerstend en waarschijnlijk een bisschopszetel in de vierde eeuw. Er zijn sporen van een omwalling uit de late keizertijd en van bewoning uit de derde eeuw.

BeKe BePo ChBe LaBe

Besançon

(Vesontio) Stad van de Séquani, die in 58 v.Chr. veroverd werd door Julius Caesar. Die maakte er uit strategisch oogpunt een hoofdstad (Civitas Maxima Sequanorum) en militair steunpunt van. De stad had van oorsprong een omwalling van het type murus gallicus*, maar werd door de Romeinen vergroot en er werd ook gebouwd op de rechteroever van de Doubs. Het werd een complete Romeinse stad met een amfitheater en een aquaduct. Verder zijn er de resten van de colonnade die Marcus Aurelius in het jaar 175 liet oprichten om de onderdrukking van de opstand in Syrië te vieren en de Porte Noire, een triomfboog. Sporen uit de oudheid zijn aangetroffen op het Square Archélogique Castan, bij de Rue des Arènes en de Rue de la Convention.

BéTh CsBé NaBé

Béziers

(Baeterrae) Voor de komst van de Romeinen was Béziers al een van de belangrijkste plaatsen in de regio. In de eerste eeuw v.Chr. werd de civitas urbs baeterrensis bevolkt met mensen van het Iberisch schiereiland In 35 v.Chr. werd er de Colonia Julia Victrix Septimanorum Biterrae gesticht.In de derde eeuw werd de stad van een ringmuur voorzien. Béziers heeft sporen van een amfitheater. Rond de stad hebben 147 Romeinse villa’s gelegen.

BiSt KoBi NeBi

Bingen

(Bingium) Bingen werd in 12 v.Chr. door Drusus bezet, die de stad versterkte. In 77 werd er een brug over de Nahe gebouwd. De huidige stenen brug die aan Drusus wordt toegeschreven, dateert uit de elfde eeuw. In het huidige stadscentrum, nabij de Nahe bevond zich een tempel van Mithras. Het verhaal over een tunnel onder de Nahe hoort waarschijnlijk in het rijk der fabelen thuis. In het Museum der Stadt Bingen staat een mijlpaal die de afstand naar Trier aangeeft (48 Galische mijlen, uit andere bronnen laat zich een afstand van 47 mijlen berekenen).

BlPo BlSa BoBl

Blaye

(Blavia) Havenstad die tijdens de invasies van de 5e eeuw werd verwoest. Sporen van een Gallo-Romeinse villa bij Deassac.

BoAm BoTh

Bonen

(Bononia, voorheen Gesoriacum) Dat de stad in de bronnen twee namen heeft is wat verwarrend. Tegenwoordig wordt ze meestal met een derde naam ‘Boulogne-sur-Mer’ genoemd. Ook wordt wel beweerd dat de Portus Itius van waaruit Julius Caesar naar Brittannië vertrok de haven van Bonen was. Men neemt aan dat Gesoriacum een van oorsprong aan zee gelegen havenplaats was die later verloren ging, en dat Bononia de naam was van een wat hoger gelegen Romeins fort. De tekst op de Peutinger-kaart lijkt die veronderstelling te steunen: “Gesogiaco qoud nunc Bononia”, Gesoriacum dat tegenwoordig Bonen is. In het jaar 39 bouwden de Romeinen er een achtzijdige en twaalf etages hoge vuurtoren (la Tour d’Odre), waarvan de laatste resten pas in 1644 in zee verdwenen. Aan de overzijde van Het Kanaal, bij Dover, staan nog de resten van een waarschijnlijk kleinere en in ieder geval wat later gebouwde vuurtoren (Britannië werd in 43 veroverd onder keizer Claudius). In 2007 werden in Bonen de resten van een Romeins grafveld ontdekt. Andere sporen uit de oudheid zijn die van een omwalling uit de late keizertijd, dokken, waterleidingen, tegelvloeren, munten. Net zoals bij Augst (zie daar) sluiten er bij Bonen slechts twee routes aan.

BoBl BoDa BoLa BoPé
DaBo

Bordeaux

(Burdigala) De naam ‘Bordeaux’ houdt waarschijnlijk verband met de ten zuiden daarvan stromende Eau Bourde, maar de stad zelf is ontstaan aan de monding van de Devèze. Ca. 60 v.Chr. kwam Bordeaux onder Romeinse overheersing. In 276 en 409 werd de stad geplunderd door de Vandalen, in 414 door de Visigoten en in 498 door de Franken. Bordeaux had tempels, aquaducten, een amfitheater en een curia. Voor de welvaart van de stad was de handel in tin en lood van belang. Verder was er handel in talk, was, pek en papyrus. Uit de oudheid stammen grondsporen van gebouwen, mozaïeken, beelden, een begraafplaats en resten van het amfitheater, dat het Palais Gallien genoemd wordt.

zie Bonen

Boulogne-sur-Mer

ArBo BoAu BoCu BoDe
ToBo

Bourges

(Avaricum) Deze stad van de Bituriges Cubi speelde een belangrijke rol in de opstand van Vercingetorix. Als wraak liet Ceasar in 52 v.Chr. al haar inwoners (ca. 40.000) vermoorden (De Gallische Oorlog VII,15 t/m VII, 28). Slechts ca. 800 van hen wisten te ontsnappen. Van de Romeinse bouwwerken die later zijn neergezet staat niets meer overeind. Het drinkwater van de stad werd vanuit het oosten aangevoerd over een aquaduct met een lengte van 42 km, dat begon in de omgeving van Ourouer-lès-Bourdelins. Verder had de stad een arena, thermen en een zuilengang (porticus) waarin zich misschien winkels bevonden. Verder sporen van de ringmuur en torens, grondsporen van belangrijke gebouwen, een monumentale fontein, grafstenen, aardewerk en munten.

BrMo GaBr ViBr

Briançon

(Brigantio) De inwoners van Briançon werden Brigiani genoemd. Het was de eerste plaats in Gallia na de Cottische Alpen (genoemd naar koning Cottius). De stad wordt vermeld door Strabo, Ptolemaeus, Atticus (Titus Pomponius) en Plinius. Door Ammianus Marcellinus wordt ze castellum Virgantiam genoemd. De stad had een amfitheater.

_________________________________________

  1. http:/penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Textst/Strabo/4A*.html