bronnen en problemen
kaartje

BeAr: Beaucaire – Arles

IGN carte topographique TOP 100: 66 Avignon / Montpellier

plaats van route ArRé

Rm km
Ugernum Beaucaire
m. Arascone Tarascon 1
a. Ernaginum St.-Gabriel iii 4
Arelata Arles viii 12

Vanuit het centrum van Beaucaire (Ugernum) loopt de route in oostelijke richting over de rivier naar Tarascon (Taruscon). Over Tarascon in de oudheid is eigenlijk niets bekend. In de omgeving ervan zijn wel Gallo-Romeinse resten gevonden. Zoals die van een villa bij la Chapelle St.-Victor, ruim 4 kilometer ten noorden van de stad. Na Tarascon gaat de route in zuidoostelijke richting over weg D970 (nummer niet op de toeristenkaart) naar St.-Gabriel (Ernaginum) en vandaar verder over weg D570 naar Arles (Arelatum). Dit stuk komt overeen met het begin van de route van Arles naar Avignon (ArAv*), die in omgekeerde richting wordt afgelegd.