bronnen en problemen
kaartje

ArAv: Arles – Avignon

IGN carte topographique TOP 100: 66 Avignon / Montpellier

plaats van route ArAv

Rm km
Arelato Arles
a. Ernagina St.-Gabriel viii 12
b. Bellinto ? x 15
Auennione Avignon v 7

Vanuit het centrum van Arles (Arelate) wordt in noordoostelijke richting weg N570 gevolgd naar St.-Gabriel (Ernagina). Wie onderweg iets Romeins wil beleven zal vanuit Arles een omweg naar het oosten moeten maken voor de resten van de aquaducten en molens bij le Grand Barbegal. Op de toeristenkaart zijn de Romeinse resten met symbooltjes aangegeven: een Aqueduc romain en de Vestiges Romains de Caparon.

St.-Gabriel is nu alleen nog van belang vanwege een kapel, maar in de Oudheid was het een belangrijk kruispunt van wegen naar het westen (Nîmes), noorden (Avignon), oosten (Cavaillon) en zuiden (Arles). Vanuit St.-Gabriel wordt weg N570 gevolgd, langs Graveson en langs, maar niet door Rognonas, waar de Romeinen overigens ook sporen hebben achtergelaten. Waarschijnlijk lag de Romeinse oversteek van de Durance ter plekke van de huidige spoorbrug, dus op weg D77E, die in het verlengde van N570 ligt. Bij Cassini is dat in ieder geval zo. De halte Bellinto, die op de route van Bordeaux wordt genoemd, moet ongeveer 2 km vóór Rognonas gelegen hebben (gerekend over weg N570). Na het oversteken van de Durance bereikt men Avignon (Avennione).