bronnen en problemen
vak D1

KoBi: Koblenz – Bingen

Kompass Wander- und Radkarte 1:50.000 829 Die Rheinhöhenwege
LVermGeo Topografische Karte 1:50.000 Naturpark Soonwald-Nahe
of
Adac-ProfiAtlas Deutschland 1:100.000 Seite 316, 338, 339

plaats van route KoBi

Gm km
Confluentes Koblenz
a. Bontobrice Boppard viii 20
b. Salisione Bad Salzig ii 5
c. Vosauia Oberwesel vii 18
Bingium Bingen viiii 23

Vanuit het centrum van Koblenz (Confluentes) wordt weg nummer 9 in zuidelijke richting langs de Rijn gevolgd. Het eerste plaatsje van betekenis is Rhens en direct daarop volgt Brey. Bij Brey getuigen de sporen van een Romeinse waterleiding van Romeinse aanwezigheid. Het vermoeden bestaat dat er een castellum was. Bij Spay, dat een paar kilometer verder in een bocht van de rivier ligt zijn resten van een villa gevonden en ook het stenen hoofd van keizer Septimus Severus, dat waarschijnlijk bij een zeer groot standbeeld hoorde. Na de volgende bocht in de Rijn volgt de eerste halte: het centrum van Boppard (Bodobrica) bij de St. Severus Kirche. Dit station kent bewoningscontinuïteit vanaf de eerste eeuw. In het centrum zijn nog de resten te zien van het rond 20 v.Chr. door Drusus gebouwde castellum (op de toeristenkaart aangegeven met nummer 25).

De volgende plaats aan de Rijn is Bad Salzig (Salisio). Althans, er wordt verondersteld dat Saletio dezelfde plaats was als het tegenwoordige Bad Salzig. Behalve twee mijlpalen in de Rijn, die in 1859 werden gevonden en die zich nu in het Rheinischen Landesmuseum in Bonn bevinden, is er eigenlijk niets aanwijsbaar Romeins in Bad Salzig. De gelijkstelling wordt puur op grond van naamsovereenkomst gedaan. Weg 9 wordt verder gevolgd door St.-Goar (in römischer Zeit besiedelt) naar het centrum van Oberwesel (Vosolvia) ter hoogte van het spoorwegstation en de uitmonding van de Oberbach in de Rijn. In 12 v.Chr. werd bij Oberwesel een militaire post ingericht.

Op het volgende deel van de route liggen de getuigen van de Romeinse bezetting meer landinwaarts. Dat is het geval bij Perscheid (munten, grondsporen van gebouwen, fragmenten van een tempel) ten zuidwesten van Oberwesel en ten noordwesten van Bacharach, en ten zuidwesten van Bacharach bij Manubach (o.a. munten en glaswerk) en Oberdiebach (gebruiksvoorwerpen, waarschijnlijk afkomstig uit villa’s). Dan is er weer Romeins aan de Rijn zelf. Namelijk iets ten zuiden van het centrum van Trechtingshausen, bij de Klemenskapelle (aangegeven op de toeristenkaart). Vondsten aldaar wijzen op Romeinse aanwezigheid in de vierde eeuw. Dan gaat de weg verder langs Bingerbrück en een klein eindje langs de Nahe naar de Drususbrug. Ten westen daarvan, bij Weiler bei Bingen, zijn de resten van een villa opgegraven. Nadat de Nahe is overgestoken gaat de route noordwaarts naar het centrum van Bingen (Bingium).