bronnen en problemen
vak B1 / B2 / C2

DiBe*: Dieppe – Beauvais

IGN carte topographique TOP 100: 03 Rouen / Abbeville

plaats van route DiBe

Gm km
? Dieppe
Casaromago Beauvais xxxviii 95

Vanaf de haven van Dieppe loopt weg D920 naar het oosten. De Gallo-Romeinse resten van het dorp Grèges, aan de oostkant van Dieppe, zijn al in de eerste helft van de negentiende eeuw doorzocht. Dan volgt het dorp Ancourt aan de Eaulne, waar talrijke teraardebestellingen uit de oudheid zijn aangetroffen, zowel skeletten als urnen. Verder dakpannen en munten en ook vuurstenen voorwerpen uit de prehistorie. Verderop ligt Bellengreville (vondsten uit de Romeinse tijd) waarbij Quid.fr expliciet de weg Dieppe – Beauvais noemt. Bij Envermeu vermeldt men Gallo-Romeinse “sporen”, langs de weg van Dieppe naar Beavais. De volgende plaats is Douvrend, waar in diverse delen van de gemeente resten uit de oudheid zijn gevonden en bij het daaropvolgende Wanchy-Capval vermeldt men présence gallo-romaine, wat dat ook mag inhouden. Bij Londinières wordt zelfs overvloedige Gallo-Romeinse aanwezigheid (abondante présence) genoemd voor het deel van de gemeente dat aan de oude Romeinse weg ligt.

Vanaf hier loopt de route eerst verder over weg D1314 langs Fréauville (dakpannen en aardewerk) naar Clais (présence gallo-romaine). Vanaf Clais wordt weg D36 gevolgd langs Fesques, waar Romeinse munten, gespen, spelden en ringen zijn gevonden. Ruim vier kilometer verderop ligt Ste.-Beuve-en-Rivière, waar een Gallo-Romeinse kroonlijst in de kerk als wijwatervat dienst doet. Verderop, bij Mortemer, wordt weer alleen présence vermeld. De weg gaat nu een beetje slingeren en wordt pas weer recht bij Conteville, dat ook présence gallo-romaine kent langs de oude weg van Dieppe naar Beauvais. Vervolgens kruist de route die van Amiens naar Rouen in Pierrement.

Na Pierrement wordt de weg onduidelijker en is er minder présence. Waarschijnlijk liep de weg vanaf Frévent (een kilometer ten zuidoosten van Pierrement) langs de huidige stippeltje-streepje lijn van de gemeentegrens en vanaf la Chaussée (de naam zegt het al) over het pad naar Campeaux of Courcelles. Ten zuidoosten van Courcelles komt nogmaals de naam la Chaussée voor. De route ging ongeveer over weg D107 verder naar Ernemont-Boutavent, want van die plaats wordt gezegd dat er een Romeinse weg doorheen liep. Dan komt het gehucht Riffin. Tussen Riffin en het Bois de Fontane wordt een Romeinse verschansing genoemd (in Quid.fr, op het fiche van Songeons). Helaas zijn bos noch schans op de toeristenkaart te vinden. Van Songeons aan de Thérain wordt gezegd dat het een Gallische plaats was die door Romeinen werd bewoond. Het laatste stuk van de route loopt nu over weg D133 langs de Thérain. Bij Crillon wordt een Romeins aquaduct genoemd. Er zal wel niet veel van te zien zijn, want op de toeristenkaart wordt geen bezienswaardigheid vermeld. Tenslotte eindigt deze 95 km. lange route in het centrum van Beauvais (Caesaromagus).