bronnen en problemen
vak C4

AvBe: Avignon – Beaucaire

IGN carte topographique TOP 100: 66 Avignon / Montpellier

plaats van route AvBe

Van de Route van Bordeaux is bekend dat zich ten zuiden van Avignon nog een halte Bellinto (zie route ArAv) bevond. Als die plaats in de door de Kosmograaf gebruikte bron was voorgekomen, dan had de route er als volgt uit moeten zien:

Rm km
Abicinione Avignon
b. Bellinto ? v 7
m. Arascone Tarascon x 15
Ugernon Beaucaire 1

Vanuit het centrum van Avignon (Avennio) loopt de route zuidwaarts naar de spoorbrug over de Durance. Daar ongeveer zal in de oudheid de oversteek over de rivier plaatsgevonden hebben. Na de spoorbrug loopt de route eerst over weg D77E en sluit dan aan op weg N570. Ongeveer drie kilometer na de brug over de Durance moet Bellinto gelegen hebben, ongeveer tussen Pendieu in het westen en les Palunettes aan de andere kant. De route loopt eerst naar het zuiden, maar buigt ter hoogte van Graveson (sporen van Romeinse aanwezigheid) naar het zuidwesten. Kort daarna splitst hij zich in N570 naar Arles en D970 naar Tarascon (nummer niet op de toeristenkaart). De onderhavige route gaat naar Tarascon. Over Tarascon in de oudheid is niet meer bekend dan dat het toen bestond. Thomas Platter geeft er wel een beschrijving van, maar zegt niets over haar toestand in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling. In zijn tijd was er in ieder geval geen brug tussen het stadje en Beaucaire aan andere kant van de Rhône. De rivier werd met een boot overgestoken. Hier gaat de reis in oostelijke richting over de brug en bereikt aan de andere kant het centrum van Beaucaire (Ugernum). Wie de route wandelend of op de fiets wil doen en veel verkeer wil vermijden kan ook in navolging van Hielke Hylkema (etappe 81 op maandag 21 augustus 1995) vanuit Avignon eerst weg D570 nemen, dan vanaf Rognonas weg D34 volgen en na Graveson over weg D80 naar Tarascon gaan (Taruscon).