bronnen en problemen
vak C2 / C3

BoAu*: Bourges – Auxerre

IGN carte topographique TOP 100: 27 Orléans / la Charité-sur-Loire
28 Auxerre / Saulieu
35 Bourges / Montluçon

plaats van route BoAu

Gm km
Avaricum Bourges
Condate Cosne-Cours-sur-Loire xxiiii 60
Autessiodurum Auxerre xxviii 70

Vanuit het centrum van Bourges (Avaricum) wordt de Yèvre overgestoken en in noordoostelijke richting de Ancienne Voie Romaine de Bourges à Cosne gevolgd. Deze weg loopt ten zuiden van weg N33 en ten noorden van N151 en is niet te zien in de Michelin wegatlas. Ten zuiden ervan liggen St.-Germain-du-Puy (resten van een aquaduct) en Ste.-Solange, in de omgeving waarvan Gallische graven zijn gevonden. Nadat de route weg D186 heeft gekruist loopt ze over de Chemin de Jacques Coeur naar Rians (resten uit de oudheid). Na Rians heet de weg weer Ancienne Voie Romaine. Vondsten uit de Romeinse tijd zijn schaars. Veertien kilometer na Rians ligt ten noorden van de weg (maar nog ten zuiden van weg D955) Veauges, dat in Quid.fr een Romeinse woonplaats wordt genoemd. Nog eens vijf kilometer verder wordt weg D85 gekruist en lijkt de Romeinse weg abrupt te eindigen. Hier is aangenomen dat nu in noordelijke richting de voorloper van weg D955 werd opgezocht. In het oosten ligt aan het Canal latéral à la Loire het plaatsje Thauvenay, dat volgens Quid.fr een site gallo-romain heeft.

Weg D955 loopt langs Sancerre, waar Hielke Hylkema* op dinsdag 11 juli 1995 (etappe 53) een prettig verblijf heeft. Evenals elke Nederlander die wel eens in Frankrijk komt verbaast hij zich daar weer over de toestand van het sanitair:

“In de Franse cafés lijkt alles prima voor elkaar. Je waant je bij wijze van spreken in de beschaafde wereld. Totdat je naar het toilet moet. Dan gaat de klok plotseling honderd jaar terug”.

Misschien geeft zo’n Frans toilet zelfs wel een aardige indruk van de manier waarop de Galliërs leefden. De route gaat inmiddels voort over weg D955 door St.-Satur (Romeinse resten op de oever van de Loire), waar de rivier overgestoken wordt. Bij laag water zijn de resten van twee Romeinse bruggen te zien. De route loopt nu in noordnoordoostelijke richting langs de rechteroever van de Loire. De negen kilometers naar Cosne-Cours-sur-Loire zijn ook onderdeel van de route OrDe (Orléans - Decise). Vanaf het centrum van Cosne (Condate) loopt de onderhavige route echter weer naar het oosten, maar hoe het eerste stuk verliep is niet duidelijk. Op de kaart van Cassini lijkt ze ten noorden van St.-Père te lopen, dus over de huidige weg D14. Na een kilometer of vier lijkt ze echter daarvan af te wijken en ten zuiden ervan terecht te komen op de GR3, die bij Parigny doorloopt onder het nummer D168. Hoe dat precies in z’n werk ging is niet meer te zien. Ten noorden van weg D168 zijn bij Alligny-Cosne de sporen van een gebouw uit de 1e eeuw gevonden (hypocaustum*, mozaïek, aardewerk, glas, dakpannen, munten). Bij Villegéneray buigt de weg even naar het zuidoosten. Op de toeristenkaart is te zien dat de Romeinse weg hier gewoon doorliep, maar Google-earth toont hier een stuk omgeploegde akker. Wie de route wil volgen doet er dus goed aan om op weg D168 te blijven. Het oorspronkelijke pad komt daar verderop, voorbij Ciez (sporen van de Romeinse weg) weer op uit. Aan de zuidkant van D168 ligt Jussy waarbij Quid.fr substructions antiques vermeldt. De weg eindigt in Entrains-sur-Nohain, waar talrijke sporen uit de oudheid aan het licht zijn gekomen, zoals een groot marmeren beeld van Apollo* (nu in het museum van St.-Germain-en-Laye), sporen van een theater, aardewerk, munten, beeldjes enz.

Vanuit Entrains-sur-Nohain lopen twee wegen naar het noordoosten: D5 (later D3) en D1 (later D104). Tussen beide in loopt de Ancienne Voie Romaine over de Montagne des Alouettes in de richting van Auxerre. Bij Sainpuits, ten westen van de weg, heeft men in 1850 een beeld van Pomona* ontdekt dat zich nu in het museum van het Louvre bevindt. Dan wordt de Montagne des Alouettes gepasseerd (gemeente Etais-la-Sauvin), die volgens de overlevering naar een Romeins legioen genoemd zou zijn. Volgens het woordenboek is een Alouette een Leeuwerik. De weg loopt nu door Sougères-en-Puisaye, waar in 1878 resten van een Romeins gebouw zijn gevonden (villa? tempel?). In de omgeving van Thury, ten noordwesten van Sougères, zijn graven ontdekt. De Romeinse weg eindigt dertien kilometer verderop in Ouanne (muntschat ontdekt in 1897).

ten zuiden van Auxerre

Hoe het laatste stuk van de route gelopen heeft is op de toeristenkaart niet meer te zien en in Google-earth eigenlijk ook niet. Enige houvast hebben we aan de kaart van Cassini, tenminste, als we er van uitgaan dat de op die kaart getekende weg min of meer overeenkomt met de Romeinse. Hier is er van uit gegaan dat de route na het centrum van Ouanne eerst bijna een kilometer in oostwaartse richting weg D85 volgde. Dan wordt die weg in noordelijke richting verlaten over een pad dat al snel naar het noordoosten buigt, richting Avigneau. Er is hierbij uitgegaan van kleine paden en grenzen van akkers. De route loopt dan iets ten oosten van Crosle en Nantenne en iets ten westen van Coulangeron en la Grilletière. Na Avigneau wordt ca. twee kilometer een GR de Pays gevolgd en dan loopt het tracé weer door het veld. Naar het oosten ligt Gy-l’Evêque, waar in 1877 beelden, dakpannen en aardewerk uit de Romeinse tijd zijn gevonden. Bij Vallan ten noordwesten van Gy is het beeld van een Gallische godheid aan het licht gekomen. Aan de westzijde van de veronderstelde weg ligt ten noorden van Chevannes en in de gemeente met die naam het gehucht la Vilotte, waar sporen van Gallo-Romeinse woningen en een mozaïek zijn gevonden Ter hoogte van de Moulin de Billy kruist de route de GR de Pays en komt op een pad uit, dat in noordnoordoostelijke richting loopt naar het punt waar de wegen D1 en N151 elkaar ontmoeten. Vandaar gaat het laatste stukje van de route over weg N151 naar het centrum van Auxerre (Autessiodurum).