BaRe ChRe ReCh ReMe
ReNa ReWi SoRe

Reims

(Durocortorum) Volgens de legende werd Reims gegrondvest door Remus, de broer van de stichter van Rome (Romulus). Rond 80 v.Chr. bouwden de Remi er een oppidum dat Duro-cortero (ronde vesting) werd genoemd. Na de verovering door de Romeinen werd Durocortorum de hoofdstad van Belgica. In 406 werd het geplunderd door de Vandalen. Uit de Romeinse tijd zijn een deel van het forum (cryptoporticus) en een triomfboog die als stadspoort is gebruikt (Porte de Mars).

AvRe ReAn TeRe

Rennes

(Condate Redonum) Rennes was een stad bij de samenloop (condate) van de Ille en de Vilaine. De Redones, de inwoners van Rennes, speelden een rol in de Gallische oorlog van 58–52 v.Chr. In het jaar 275 werd de stad ommuurd vanwege de dreiging van de barbaarse volkeren. Sporen uit de Romeinse tijd zijn gevonden in de Rue de l’Hôtel-Dieu, Rue Lesage, Rue de la Borderie en Rue d’Echange

DiRo RoDi RoFe VoRo

Roanne

(Roidumna) De stad heeft zeer goed bewaard gebleven pottenbakkersovens die op verzoek (bij de muziekschool) bezichtigd kunnen worden. Er zijn talrijke voorwerpen uit de Gallo-Romeinse periode te zien in het Musée Joseph Déchelette. Overblijfselen uit die tijd zijn o.a. sporen van thermen, pottenbakkersovens, aardewerk en munten.

CaRo RoJa RoMe RoTh
RoTo

Rodez

(Segodunum) De inwoners van de stad werden in de oudheid Ruteni genoemd. Er zij veel resten uit de Romeinse tijd gevonden: grondsporen, dakpannen, sarcofagen, aardewerk, munten, beeldjes, mozaïeken, sporen van het amfitheater en de omwalling, fragmenten van zuilen.

AmRo LiRo RoEv RoMa

Rouen

(Ratomagus) Bij Ammianus Marcellinus en in de Notitia dignitatum heet de plaats Rotomagus (en ook in Quid.fr en bij Bruijnesteijn), maar het is aannemelijk dat de naam verband houdt met het woord raton = versterking, omwalling. Ratomagus is dus een versterkte marktplaats. Trouwens, op de Peutinger-kaart en in het Routeboek van Antoninus heet de plaats ook Ratomagus. De oude stad lag op de rechteroever van de Seine. Er is een Musée des Antiquités dat behalve oude voorwerpen ook voorwerpen uit de oudheid heeft. Bij de wederopbouw na de tweede wereldoorlog zijn er talrijke sporen van de Romeinse stad aangetroffen.