bronnen en problemen
Routes

PeLi: Périgueux – Limoges

PK73: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Vesonna Périgueux PéLi
a. Fines la Coquille xiiii xviiii
Ausrito Limoges xiiii xviii

RA265: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Vesunna Périgueux PéLi
a. Fines la Coquille xxi xix
Augustoritum Limoges xxviii xviii

Zowel de reisgids van Thiollier-Alexandrowicz als die van Bruijnesteijn van Coppenraet zetten Fines neer bij Firbeix, al heeft de laatstgenoemde gids daarbij een vraagteken. Thiollier-Alexandrowicz lijkt de keuze voor Firbeix te willen rechtvaardigen door er op te wijzen dat de plaats Fines (= grens) “toujours limite entre la Dordogne et la Haute-Vienne”. Dat is natuurlijk een onzinnige opmerking, want de Romeinen waren zich van geen departementen bewust. Die zijn pas in 1790 ingevoerd. Waarschijnlijk is Firbeix gekozen omdat die naam ook met “Fi” begint, hoewel niet in te zien is hoe Fines zich dan tot Firbeix ontwikkeld zou kunnen hebben. Als de gelijkstelling Fines – Firbeix terecht is, dan is de overeenkomst in de eerste lettergreep van de naam volkomen toevallig. De beschrijving van de route zou er dan als volgt uitzien:

PK73: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Vesonna Périgueux PéLi
a. Fines Firbeix xiiii xxii
Ausrito Limoges xiiii xv

RA265: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Vesunna Périgueux PéLi
a. Fines Firbeix xxi xxii
Augustoritum Limoges xxviii xv

De getallen op de Peutinger-kaart suggereren echter dat Fines halverwege tussen Périgueux en Limoges gezocht moet worden. Die suggestie kan overigens misleidend zijn, want niet zelden zijn twee opeenvolgende gelijke getallen veroorzaakt doordat een kopiist een getal klakkeloos herhaalde. Op grond van bodemvondsten kan er tussen la Coquille en Firbeix volgens Quid.fr geen onderscheid gemaakt worden, want bij beide plaatsen vermeldt de encyclopedie “traces gallo-romaines”. In beide oplossingen moet er bij de getallen een verhaal verzonnen worden over hoe het komt dat het opgegeven getal anders is dan de gemeten waarde. En daarin ligt de oorzaak dat er in deze gids voor la Coquille is gekozen, want bij de oplossing Fines = Firbeix is niet te verklaren hoe men in het Reisboek van Antoninus tussen Fines en Augustoritum tot XXVIII mijlen is gekomen, terwijl het er slechts XV zijn.

In de hier gekozen oplossing (Fines = la Coquille) kan aangenomen worden dat er gewoon een X te veel in het getal is terechtgekomen, hetgeen geen zeldzame fout is (zie b.v. LeBe, PoAv, PoLa, RoFe, RoTh, ToCa VaGa). In de 19 mijl tussen Périgueux en la Coquille is op de Peutinger-kaart een V zoekgeraakt en in het Reisboek van Antoninus is misschien XIX aangezien voor XXI. Wat er op de Peutinger-kaart tussen la Coquille en Limoges is gebeurd is niet duidelijk. Misschien is XVIII aangezien voor XIIII, misschien ook is de vorige afstand herhaald.