ReWi WiDü WiTr

Williers

(Meduanto) Meduanto wordt vaak te Chameleux gelocaliseerd, maar hier is, onder meer op grond van de strategische positie (gelegen op een ‘éperon barré’), aangenomen dat het Williers was. Bij de ingang van Williers is zwaar muurwerk uit de Romeinse tijd gevonden en er zijn talrijke munten uit de 3e eeuw aan het licht gekomen.