bronnen en problemen
Routes

LyVi: Lyon – Vienne

PK114: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Lugduno Lyon LyVi
Vigenna Vienne xvi xxi

RA198: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Vienna Vienne LyVi
Lugdunum Lyon xxiii (xvi) xxi

In beide bronnen is de afstand onjuist. Op de toeristenkaart is niet te zien hoe de weg van Lyon naar Vienne in de oudheid liep. Waarschijnlijk langs de westelijke oever van de Rhône, om bij Vienne de rivier over te steken en daar aan te sluiten op de routes naar het oosten, naar de Col du Petit St.-Bernard en de Col de Montgenèvre. Op de Peutinger-kaart is de opgegeven afstand duidelijk een kopieerfout: een X is voor V aangezien. Hoe er in het Reisboek van Antoninus het getal 23 is terechtgekomen is niet duidelijk. De mogelijkheid dat daar de route op de andere oever (zie route ViLy) mee is bedoeld, is niet waarschijnlijk, want ook die is ca. 21 mijl lang. Volgens het Reisboek is er ook een kortere weg van XVI mijl mogelijk, maar de kopiist daarvan zal in een van zijn bronnen XXI voor XVI hebben aangezien.