bronnen en problemen
Routes

AlAv: Alleaume (Valognes) – Avranches

PK48: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Alauna Alleaume (Valognes) AlAv
a. Cosedia Coutances xxi
Legedia Avranches xix xviii

RA224: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Alauna Alleaume (Valognes) AlAv
a. Cosedia Coutances xx xxi
Legedia Avranches xviii

Wat de afstanden betreft zijn er op deze route geen grote problemen. Alauna komt wel op de Peutinger-kaart voor, maar niet op deze route, vandaar de gecursiveerde vermelding. In het Routeboek van Antoninus wordt Legedia niet vermeld, maar het lijdt geen twijfel dat PK48 en RA224 tussen Alleaume en Rennes dezelfde route beschrijven. Dus mag Legedia op de laatstgenoemde route als een overgeslagen station ingevoegd worden.

Wel problematisch is het grote gebrek aan sporen uit de Romeinse tijd langs deze route. Van de 120 geraadpleegde communes in Quid.fr hadden er slechts 8 een vermelding van iets uit de Gallo-Romeinse periode. Toch zijn er aanwijzingen, in de vorm van toponiemen als la Rue en la Chaussée, dat de hier beschreven route echt de Romeinse is. De verbinding Alleaume – Coutances lijkt op kaarten uit de 18e eeuw1 ook over het tracé van de Romeinse weg te lopen. Na Coutances echter is het verloop van de 18e eeuwse postweg vaak anders. Het is vooral op dat stuk Coutances – Avranches dat de sporen uit de Romeinse tijd zeer zeldzaam zijn.

________________________________________

  1. Ryh_2503_16, Ryh_2503_17, Ryh_2503_18, Ryh_2503_30