bronnen en problemen
vak D3

LaVe: Lausanne – Vevey

Carte nationale de la Suisse 1:50.000 261 Lausanne
262 Rochers de Naye
of
IGN carte topographique TOP 100: 45 Annecy / Lausanne

plaats van route LaVe

Rm km
Lacum Losonna Lausanne
Vivisco Vevey xiiii 21

Het oude Lausanne (Lousonna) lag niet ter plekke van het huidige centrum, maar ten zuidwesten ervan aan het meer. Ongeveer daar waar zich nu het Romeins museum bevindt. Dat ligt bij de wijk Vidy en iets ten westen van de rotonde die op blad 231 van de Carte nationale de la Suisse Maladière heet. Vanaf de rotonde wordt de weg in zuidoostelijke richting naar Ouchy genomen. Daarna wordt zo veel mogelijk de kust gevolgd van le Léman (het Meer van Genève). De eerstvolgende plaats is Pully, waar zich de bezienswaardige resten van een Romeinse villa bevinden. Van het verderop gelegen Lutry wordt in Wikipedia de aanwezigheid van een Romeins kamp vermeld. Verderop, na een kleine bocht in de kustlijn, ligt Cully, waar munten zijn gevonden en muren uit de Romeinse tijd zijn overgebleven. Ruim een kilometer verderop, ter hoogte van Epesses, zijn behalve Romeinse munten ook sporen van de oude weg aangetroffen. De route loopt nu verder over weg 9 tot in het centrum van Vevey (Vivisco).