bronnen en problemen
vak B4

DaLe: Dax – Lescar

IGN carte topographique TOP 100: 62 Bayonne / Mont de Marsan
69 Pau / Bayonne

plaats van route DaLe

Gm km
Aquis Terebellicis Dax
Benearnum Lescar xxviiii 73

Vanuit het centrum van Dax (Aquae Terebellicae) wordt eerst weg D947 naar het zuidoosten gevolgd. Ten zuidoosten van Dax en ten zuiden van de weg, bij Saugnac-et-Cambran, zijn sporen van een versterkt Romeins kamp gevonden. Nog wat verder naar het zuidoosten en ook ten zuiden van de weg ligt Mimbaste. Ongeveer ter hoogte van dat dorp slaat de route naar het oosten af over weg D15. In de gids van Gabriel Thiollier-Alexandrowicz loopt de route door over weg D947, door Estibeaux en tot aan Tilh. De achtergrond van deze veronderstelling wordt helaas niet vermeld. Misschien omdat er ten zuiden van Estibeaux sporen van een Romeinse weg zijn gevonden. Die hebben echter niet zozeer iets met de onderhavige route te maken, als wel met een weg die van Habas komt, dat ten zuiden van Estibeaux (sporen van Romeinse kampen en van de weg) ligt. Deze weg loopt dan door Estibeaux noordwaarts naar Poyartin (op route DaEa) en vandaar verder naar Montfort-en-Chalosse, en dan over weg D7 noordwaarts richting Tartas en tenslotte naar Bordeaux (route BoDa). Ten noordwesten van Habas en ten zuidwesten van Mimbaste, bij Pouillon, zijn urnen, graven en fortificaties uit de Romeinse tijd gevonden. Pouillon lag echter dichter bij de route BeDa dan bij de onderhavige.

Die liep zoals gezegd waarschijnlijk over weg D15 naar Pomarez (Gallo-Romeinse sporen, resten van een kamp, muntschat) en door Amou (mozaïek, sporen van een kamp) langs de Luy de Béarn naar het zuidoosten. Na het kruispunt bij Sault-de-Navailles krijgt de weg nummer D945. Verderop splitst zich weg D31 af naar Arthez-de-Béarn, waar sporen van Romeinse aanwezigheid zijn gevonden. De route blijft echter weg D945 volgen. Daar waar die de autosnelweg begint te naderen, bij Bougarber, is er volgens Quid.fr een mijlpaal. Ten noordwesten van Bougarber, bij Cescau, zijn sporen van een Romeins kamp aangetroffen. Evenals op route DaEa krioelde het in deze omgeving van de Romeinse kampen. Zo ook bijvoorbeeld bij Sauvagnon (ca. 12 km ten noorden van Pau), waar ook sporen van een Romeinse weg zijn gevonden. De route eindigt ten zuidwesten van Sauvagnon in Lescar (Benearnum).