Landen en volkeren in Noord-Europa tussen eind 9e en eind 12e eeuw

Ælfe
Elbe (rivier)
Afdrede
Abodriten, bewoners van het zuidoostelijkM deel van Sleeswijk-Holstein.
Aisti
Zie Esten.
Alpis
Alpen (gebergte)
Angeln
NoordoostelijkM deel van Sleeswijk-Holstein.
Austrvegi
Letland / Litouwen.
Bægware, Begware
Bewoners van het gebied ten oostenM van Zwaben, in het noordenM begrensd door de Fränkische Alb en het Bohemer woud, in het oostenM door Oostenrijk. (Bayern, Beierse Woud).
Bæme
Gebied rond de Moldau. (Bohemen, Bohemer Woud, Boheems-Moravische Hoogten).
Behemas
Bohemers
Beormas
Volk dat verwant is aan de Finnen, de Lappen (Sami) en de bewoners van Kvenland
Blecingaeg
Blekinge, een streek in ZuidoostMZweden
Bryttania, Brettannia
Brittannië
Burgenda land
Bornholm (eiland)
Burgendan
Bornholmers
Carendre (lond)
Karinthië. Land aan de bovenloop van de Drava. (Karinthië, Kärnten).
Creca lond
Byantijnse rijk. Gebied rond Istanbul.
Cwensæ
Botnische Golf
Cwenland
Land rond de Botnische Golf
Dalamentsan
Dalaminziërs. Bewoners van Daleminzië1 aan de Elbe, tussen Riesa en Meissen. Buren van de Siusliërs.
Danais
Don (rivier)
Datia
Dacië. WestelijkM deel van Roemenië.
Dene
Denen
Denemearce
NoordenM van Jutland, Deense eilanden en een deel van de Oostzeekust van het huidige Zweden (en in de 9e eeuw mogelijk ook de Oostzeekust van Noorwegen2).
Donua
Donau (rivier)
Eastfrancan
Oostfranken, bewoners van het land ten oostenM en zuidoostenM van Frankfurt. (Frankenwald, Fränkische Alb, Fränkische Schweiz, Frankenhöhe)
Ealdseaxan
Oude Saksen. Bewoners van het zuidwestelijkM deel van Sleeswijk-Holstein, ongeveer tot de lijn Kiel-Hamburg.
Egidore
Eider (rivier)
Elfinni
Elve, nederzetting ten noordoostenM van Åna-Sira aan het Lundevatn in ZuidM-Noorwegen.
Eowland
Het eiland Öland
Esten
Bewoners van Witland. Niet te verwarren met de bewoners van Estland.
Estmere
Wisłahaf
Falster
Deens eiland.
Finnas
Lappen, Sami
Frisan
Friezen
Frisland
In de Old English Orosius aan de westkustM van Sleeswijk-Holstein. Bij Adam van Bremen de Noord-Duitse en Nederlandse gebieden.
Garðariki
Rijk van Kiev.
Germania
Land tussen de Rijn en de Weichsel. Het misverstand dat al dit land van de “Germanen” was stamt al uit de oudheid.
Gotan
Goten
Gotland
Het eiland Gotland. Niet te verwarren met het Gotland uit het verslag van Ohtere, dat daar op Jylland slaat.
Gotland
In de Old English Orosius het land van de Zuid-Denen in het noorden van Jylland (Jutland). De naam Gotland is hier onjuist en vermoedelijk ontstaan uit het Noorse Jótland (Jutland)
Hadeloha
Hadeln
Halgoland
Hålogaland in het noordwestenM van Noorwegen
Hæfeldan
Bewoners van het land ten westenM van Berlijn, rond de Havel (Havelland).
Hæþum
Hedeby bij Schleswig.
Holmgarð
Veliky Nowgorod (stad)
Horigti, Horithi
Tsjechen ten noordenM en oostenM van Praag (zie Bately p.173). Rond de Orlice?
Ilfing
Elbląg, Elbing, rivier bij de latere stad van die naam.
Iraland
IJsland
Jómsborgar
Verdwenen stad in de omgeving van Peenemünde. Al in 1925 heeft professor Hennig duidelijk proberen te maken dat de gelijkstelling aan Wollin onzin is3.
Jumne
Zie Jómsborgar
Kúrlandi
Kurzeme, Koerland
Kvenland
zie Cwenland
Læland
Lolland, Deens eiland.
Langaland
Langeland, Deens eiland.
Mægþa (lond)
Het land rond Breslau (Silezië), tussen de Horithi en de Polen.
Maraherwoud
“Moravenwoud”: Sudeten.
Maroara (lond)
Moravië (Mähren). Land rond de Morava, tussen de Boheems-Moravische hoogten en de Karpaten. De omvang van het Moravische rijk was in de 9e eeuw veel groter dan dit gebied.
Meore
Mör, een streek ten zuiden van Kalmar.
Norðdene
Denen van de eilanden en Skåne
Nordmanniën
Noorwegen.
Norðweg
WestMkust van Noorwegen
Noren
Bewoners van de huidige westkustM van Noorwegen (Vest Agder, Vestlandet, Trondelag).
Norþmenn
Noren
Ongle (lond)
Angeln
Osti
Bewoners van Usedom, waar de stad Jumne of Jómsborgar lag.
Ostsæ
Oostzee
Pulgara (lond)
Bulgarenland. In de 9e eeuw woonden de Bulgaren zo ver westelijkM als Belgrado en Sremska Mitrovica (Sirmium) aan de Sava (Bately p.171).
Regnesburg
Regensburg (stad)
Riffen (beorgas)
Riphäische bergen. Mythisch gebergte in het noordoostenM van Europa
Rin
Rijn (rivier)
Sámlandi
Zemgale, Semgallen
Scridefinne
Lappen
Sciringes heal
Huseby bij Lunde (ten zuidwestenM van Farsund) op het schiereiland Lista aan de zuidkustM van Noorwegen (Vest-Agder). Niet te verwarren met Skiringssalr bij Larvik.
Scytische Zee
Zwarte Zee
Sconeg
Skåne, Schonen.
Sermende
Polen, het land rond Warschau
Sillende
Kust van Jutland tussen Fredericia en Sønderborg (?)
Slavië
Land tussen de Elbe en de Zwarte Zee.
Steinborgar
Szczecin, Stettin
Surpe, Surfe
Sorben. Bewoners van Lausitz, een streek tussen de Elbe en de Oder.
Swæfas
Bewoners van het gebied ten oostenM en zuidoostenM van Straatsburg tot aan de Lech. (Schwäbische Alb, Oberschwaben)
Sweoland
Kleiner dan het huidige Zweden, land rond Stockholm
Sweon
Zweden
Sysyle (lond)
Siusli. Volk rond Eilenburg aan de Mulde. Buren van de Dalaminzen.
Truso
Stad aan de zuidMkant van de stad Elbląg (Elbing) in Polen.
Þyringas
Bewoners van het gebied rond Gotha, Erfurt, Weimar, Jena. (Thüringen, Thüringer Wald).
Welatabi
Zie Wilte.
Weonoðland
Zie Wineda lond
Wendelsæ
Zwarte Zee
Wendila
Vendseyssel
WestRzee
Noordzee.
Wig
Vik, nederzetting ten noordoostenM van Grimstad aan de zuidkustM van Noorwegen. Hier was de kortste oversteek naar kaap Grenen op Jutland.
Wineda lond
Wendland, de Slavische landen die aan de Oostzee grenzen.
Winedas
Wenden, Mecklenburg en Pommern.
Winuler
Wenden.
Wisła
Weichsel (rivier)
Wislemuða
Mond van de Weichsel.
Wisle (lond)
Wislanië. Land rond Kraków aan de Weichsel, aan de noordzijdeM van de Karpaten.
Wilte
Zie Wilzen.
Wilzen
Slavisch volk ten oosten van de Weichsel.
Witland
Warmia, Mazuren

________________________________________

  1. Westermann Großer Atlas zur Weltgeschichte, Auflage 1972, p.56.
  2. www.internet.is/einargb/oht.pdf
  3. Prof. Dr. R. Hennig: Raadselachtige Landen. Amsterdam 1932, hoofdstuk X.