bronnen en problemen
Routes

WiTr: Williers – Trier

PK23B: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Meduanto Williers WiTr
b. Andesina Senningerberg xxviiii
Avgusta Tresvirorum Trier xvi

RA203: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Meduanto Williers WiTr
a. Orolauno vicus Arlon xv
c. Andethannale vicus Niederanven xv
Treveros civitas Trier xv

De gelijkstelling Andesina - Senningerberg is een aanname en dus gemakkelijk te bekritiseren. Het is zelfs niet zeker of de halte wel ‘Andesina’ heette. Het is de lezing van Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet die hier is overgenomen. Misschien begint de plaatsnaam met “Ande” omdat dat ook het geval is met de één Gallische mijl oostelijker gelegen plaats Andethannale vicus, die men wel gelijkstelt aan Niederanven, of aan het ten noorden van Senningen gelegen plaatsje Hostert. Hoewel dat maar al te vaak niet het geval is, is er bij deze route van uit gegaan dat de afstanden in de bronnen correct zijn. Meduanto komt in het Routeboek van Antoninus niet voor, vandaar dat de naam hier cursief weergegeven is en een opgegeven afstand ontbreekt.

Uit de plaats van de naam “Andesina” op de Peutinger-kaart en ook uit de helling waaronder die plaatsnaam is geschreven, blijkt niets van een verbinding met Trier. Het is echter duidelijk dat Solimariaca (het grote naamloze “badhuis”symbool, zie de routes LaSo, NaSo en SoTo) hier veel te hoog is ingetekend, waardoor het niet meer mogelijk was om een verbinding tussen Reims (niet op het kaartfragment) via Meduanto (Williers) en Augusta Treverorum te tonen. Bovendien is het heel onaannemelijk dat er op de Peutinger-kaart géén weg tussen Reims en Trier gestaan zou hebben, terwijl ze wel de verbindingen Reims - Keulen en Reims - Soulosse weergeeft.

Het geheimzinnige Andesina

Andesina tussen Williers en Trier

De bovenste tekening geeft de situatie op de Peutinger-kaart weer. De route aan- en onder het naamloze ‘badhuis’vignet is al besproken bij de beschrijving van route LaSo. Daar is echter niet geprobeerd om het vignet op zijn juiste plaats neer te zetten en er ook niet op gewezen dat een rivier (de Maas) hier niet uit een gebergte ontspringt, zoals overal op de Peutinger-kaart, maar uit een gebouw! Dat alleen al is een teken dat het vignet volkomen misplaatst is. Op de onderste tekening is geprobeerd om de plaats (Solimariaca = Soulosse-sous-St.-Elophe) op haar oorspronkelijke positie op de kaart te zetten. Er is dan ruimte om de weg van Meduanto (Williers) naar Augusta Treverorum (Trier) te tekenen.