bronnen en problemen
Routes

VeBe: Vevey – Col du Grand-St.-Bernard

PK118: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Vivisco Vevey VeBe
a. Pennolucos Quartier-de-Praz-Riond viiii
b. Tarnaias Massongex xiiii xiii
c. Octoduro Martigny xii
In summo Pennino Col du Grand St.-Bernard xxv xxx

RA196a: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Summo Penino Col du Grand-St.-Bernard VeBe
c. Octoduro Martigny xxv xxx
b. Ternaias Massongex xii
a. Penne Locos Quartier-de-Praz-Riond xiii
Vibisco Vevey viiii

KR27.12 opgegeven gemeten route
afstand afstand
In summo Pennino Col du Grand-St.-Bernard VeBe
c. Octodorum Martigny
b. Tarauas Massongex
a. Pennolocus Quartier-de-Praz-Riond
Bibiscon Vevey

Voor Pennolucos, Penne Locos, Pennolocus wordt meestal Villeneuve gekozen, maar daaraan kleven twee bezwaren. Ten eerste wijst de naam Villeneuve meestal op een nieuwe vestiging die niet verder teruggaat dan de 13e of 12e eeuw1. En ten tweede ligt de plaats dan niet negen mijl vanaf Vevey, maar slechts acht. De afstand van Pennolocos naar Tarnaias is dan geen dertien mijl, zoals RA196A aangeeft, maar veertien mijl, zoals op de Peutinger-kaart staat. Rekenen we de afstand van Martigny naar de Col du Grand-St.-Bernard even niet mee (XXX aangezien voor XXV), dan heeft de Peutinger-kaart op deze route bij de hier voorgestelde oplossing één fout en het Reisboek van Antoninus nul fouten. Stellen we echter Pennolocos gelijk aan Villeneuve, dan heeft de Peutinger-kaart nog steeds één fout, namelijk de afstand Pennolucos naar Tarnaias, maar het Reisboek heeft dan plotseling twee fouten. Dit gecombineerd met het feit dat een plaats met de naam Villeneuve waarschijnlijk niet uit de oudheid stamt, heeft hier tot de conclusie geleid dat Pennolocos ten zuiden van Villeneuve gelegen moet hebben, en wel ongeveer in de buurt van de weg met de naam “Quartier-de-Praz-Riond” (naam niet op de kaart; zie ViaMichelin op het internet).

plaats van Pennelocos

De naam Penno-locos is Gallisch en betekent “kop van het meer”. Die naam lijkt nu het meest toepasselijk op Villeneuve, maar op de kaart is te zien dat er een op het meer aansluitend veengebied ten westen en zuidwesten van het stadje ligt, dat vroeger ook tot het meer zelf behoord zal hebben. De locatie Quartier-de-Praz-Riond ligt op de zuidoostelijke grens van dit gebied en heeft lang geleden dus terecht de naam Pennolocos gekregen. Op oude kaarten uit de 16e en 17e eeuw2 is te zien dat Noville, ten zuidwesten van Villeneuve, toen nog aan het meer lag. Noville, waarvan de naam ook al een niet te hoge ouderdom doet vermoeden, ligt nu anderhalve kilometer ten zuiden van de kust. Op een kaart uit 17953 is te zien dat rond die tijd al ongeveer de huidige kustlijn was gevormd. Het oorspronkelijke Pennolocus is misschien in het jaar 563 van de aardbodem verdwenen, bij de val van de Mons Taurus (zie bij de beschrijving van de route).

_________________________________________

  1. http://www.mediterranee-antique.info/Auteurs/Fichiers/JKL/Longnon/Peutinger/Peutinger.htm
  2. bijvoorbeeld Ryh_3202_9 t/m Ryh_3202_12
  3. Ryh_3204_10