bronnen en problemen
Routes

RoDi: Roanne – Digoin

PK64B: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Pocrinio Digoin RoDi
Roidomna Roanne xxiii

KR26.8 opgegeven gemeten route
afstand afstand
Roidomna Roanne RoDi
Martialis Marcigny xiii
Pocrinio Digoin x

De namen van de knooppunten komen in het werk van de Kosmograaf van Ravenna niet voor. Hij plaatst Marcigny tussen Balbigny (Balidas) ten zuiden van Roanne en Gilly-sur-Loire (Arigilia) ten noordwesten van Digoin. Waarom Roanne en Digoin hier toch als knooppunten worden beschouwd is uiteengezet in de beschrijving van route DeDi. In het verslag van zijn reis van Groningen naar Montpellier beschrijft Hielke Hylkema* in de etappes 62 t/m 64 zijn route van Digoin naar Roanne, die hij tot aan Marcigny aan de oostzijde van de Loire aflegt. Dat de Romeinen op die etappes niet ter sprake komen is niet vreemd, want er is op deze route eigenlijk niets Romeins of Gallo-Romeins te vinden. Hetgeen op zich natuurlijk wel weer vreemd is. Dat Marcigny op deze route ligt bewijst overigens niet dat de route aan de oostzijde van de Loire liep, want de Kosmograaf heeft vermoedelijk een tocht over de rivier beschreven, waarbij aan beide oevers aangelegd kon worden. Omdat echter de hele weg van Feurs naar Nantes aan de rechter oever van de rivier lijkt te lopen, is hier aangenomen dat het stuk tussen Roanne en Digoin ook aan die kant liep. Het is trouwens heel waarschijnlijk dat de reis van Roanne naar Digoin ook over de andere oever gedaan kon worden (zie route DiRo).

Op oude kaarten begint de route langs de oostkant van de Loire bij Aiguilly, waaruit misschien geconcludeerd mag worden dat de weg tussen Roanne en Aiguilly altijd aan de westzijde van de rivier werd afgelegd, dus over een stukje van route DiRo. Op die kaarten is dan wel te zien dat de route na het oversteken niet direct op de huidige weg D482 terecht kwam, maar over D39 liep totdat de noord-zuid lopende weg tussen Perreux en Digoin werd bereikt. Daardoor was de weg naar Digoin in ieder geval niet korter dan wanneer vanuit Roanne de brug ten zuiden van Perreux werd gebruikt en direct de oostzijde van de Loire werd gevolgd. Omdat aangenomen mag worden dat de laatstgenoemde brug er in de oudheid al was voor de verbinding met Lyon en Feurs, is er in de beschrijving van de route van uit gegaan dat ze geheel aan de oostzijde van de rivier liep.