bronnen en problemen
Routes

LeBe: Lescar – St.-Bertrand-de-Comminges

PK86: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Benearno Lescar LeBe
a. Oppido Novo Tarbes xviii
b. Aquis (Convenarum) Bagnères-de-Bigorre viii
(Lugduno) St.-Bertrand-de-Comminges xviii

RA263A: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Benearnum Lescar LeBe
a. Oppido Novo Tarbes xviii
b. Aquis Convenarum Bagnères-de-Bigorre viii
Lugdunum St.-Bertrand-de-Comminges xvi xviii


St.-Bertrand op de PK

Op de Peutinger-kaart staat slechts een zielig restje van deze route. Links onder in Gallia, links van Tolosa en onder Casinomago, staat een symbool zonder naam. Waarschijnlijk werd daarmee Lugdunum bij St.-Bertrand-de-Comminges bedoeld. De route vanaf daar naar Toulouse (Tolosa) stond waarschijnlijk ook op het origineel van de kaart, maar dat was op deze plaats wellicht dermate beschadigd dat de kopiist er niets meer mee kon, en die heeft er toen maar een bergketentje overheen getekend. Naar links is Lugdunum nog verbonden met een groot ‘badhuis’symbool, waarboven ‘Aquis’ staat. Dat is op de Peutinger-kaart langs deze route eigenlijk het enige woord. In de weergave van PK86 zijn de andere namen dan ook cursief weergegeven, ten teken dat die op de kaart zelf niet voorkomen. Waarschijnlijk is met dit ‘Aquis’ de plaats bedoeld die in het Routeboek van Antoninus ‘Aquis Convenarum’ heet. De rest van de route staat op het door Conrad Miller gereconstrueerde eerste blad van de Peutinger-kaart en is ontleend aan het Routeboek van Antoninus, dus vergelijking van de twee bronnen heeft hier eigenlijk geen zin. Dat is jammer, want de route is nogal problematisch.

Dat mag blijken uit het feit dat Aquis Convenarum in de gids van Bruijnesteijn van Coppenraet niet gelijkgesteld wordt aan Bagnères-de-Bigorre, maar aan Capvern. Weliswaar wordt van het daarbij gelegen Capvern-les-Bains gezegd dat de Romeinen dat al als badinrichting gebruikten, maar schrijver dezes heeft de bewijzen of aanwijzingen voor de juistheid van die opvatting niet kunnen vinden. Thiollier-Alexandrowicz is van mening dat Aquis Convenarum gelijkgesteld moet worden aan Bagnères-de-Bigorre en die opvatting wordt hier gedeeld omdat één van de opgegeven afstanden dan klopt en de ander als beschadigd beschouwd kan worden (XVI i.p.v. XVIII). De halte Oppido Novo wordt door vrijwel iedereen, en dus ook in de gidsen van Thiollier-Alexandrowicz en Bruijnesteijn van Coppenraet, gelijkgesteld aan Lourdes. Er is echter, behalve wat vage sporen in Lourdes en in de nabije omgeving (Lézignan) daarvan, op de weg van Lescar via Lourdes naar Bagnères-de-Bigorre niets (Gallo-)Romeins te vinden, terwijl dat op de route via Tarbes wél het geval is. Bovendien was Tarbes waarschijnlijk een knooppunt, waar ook de route TaAi begon. De gelijkstelling Oppido Novo = Lourdes wordt hier dus verworpen.