bronnen en problemen
Routes

CaAm: Kamerijk (Cambrai) – Amiens

PK19A: Gallische mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Camaraco Kamerijk (Cambrai) CaAm
Sammarobriua Amiens xxxi

Sammarovbriva 1 Sammarovbriva 2

Op de Peutinger-kaart is de kopiist vergeten om tussen Camaraco en Sammarobriua een rode lijn te trekken. Links de situatie op de kaart, rechts zo als ze had moeten zijn (zie ook het verhaal over de correctie van de Peutinger-kaart in het onderdeel “bronnen”*). De afstand klopt. Een probleem is het ontbreken van sporen uit de oudheid aan de oostelijke kant van de route. Dit merkwaardige verschijnsel is ook te constateren op de route ArCa, Mogelijk zijn de verwoestingen uit de eerste wereldoorlog hier zo ingrijpend geweest dat daardoor, en vooral ook door de wederopbouw, vrijwel alle sporen zijn uitgewist. Een opmerkelijk contrast met de schaarste aan vondsten op het grootste deel van de route is de rijkdom daaraan in de streek tussen de Ancre en de Hallue rond de westzijde van de route.