bronnen en problemen
Routes

BoAm: Boulogne-sur-Mer – Amiens

PK17: Berekende mijlen van 2,22 km! opgegeven gemeten route
afstand afstand
Gesogiaco quod nunc Bononia Boulogne-sur-Mer BoAm
a. Lintomagi Brimeux xiiii xvii
b. Adlullia Ponches-Estruval vii
c. Duroico Regum Domqueur xi
Sammarobriua Amiens xiiii

RA199: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Ambianis Amiens BoAm
b. Pontibus Ponches-Estruval xxxvi xxxviii
Gesoriaco Boulogne-sur-Mer xxxviiii xxxviii

foute lijn links foute lijn rechts

Op de Peutinger-kaart lijkt de weg van Bononia naar Lintomagi over Castello Menapiorum te lopen, zoals te zien is op de linker afbeelding. Bij het kaartsymbool onder ‘Castello’ lijken er van links twee wegen uit Bononia (Boulogne) te komen en lijken er rechts drie wegen te vertrekken, waarvan één naar Lintomagi. Dat is een héél onwaarschijnlijke situatie en reeds in de eerste gedrukte editie van de kaart heeft men de lijn Bononia – Lintomagi losgemaakt van Castello. De situatie die dan ontstaat is te zien op de rechter afbeelding: de route van Bononia naar Lintomagi loopt niet meer via Castello. Er is met dit stukje van de Peutinger-kaart trouwens nog veel meer aan de hand. Zo is bij de route ArAm al verduidelijkt dat midden op dit kaartfragmentje niet de naam Castello had moeten staan, maar Tervanna. Elders komen nog meer problemen van dit ernstig verknoeide stukje Peutinger-kaart aan de orde (bijvoorbeeld in het onderdeel Bronnen)

In de praktijk heeft men bij het zoeken naar deze route in ieder geval houvast aan de duidelijk te onderscheiden Chaussée Brunehaut tussen Ponches-Estruval aan de Authie en Amiens aan de Somme. Nog een Chaussée Brunehaut is te onderscheiden tussen St.-Rémy-au-Bois ten noorden van Douriez en Brimeux aan de Canche. Aan de overkant van de Canche, bij Marles-sur-Canche is een splitsing. Naar het noordoosten loopt een Chaussée Brunehaut richting Terwaan, en naar het noordwesten een niet als zodanig genoemde maar waarschijnlijk wel door de Romeinen aangelegde weg naar Estrée aan de Course. Tussen Estrée en Boulogne is van deze weg niets meer terug te vinden (?). Voor het berekenen van de afstand is aangenomen dat de route langs de Course naar Reques-sur-Course liep en vandaar naar weg N1, en dat ze over die weg naar Boulogne voerde.

De afstanden op de Peutinger-kaart zijn waarschijnlijk berekend, net zoals die tussen Autun en Auxerre. Op drie van de vier afstanden zijn mijlen van 2,22 km gerekend. De afstanden in het Reisboek van Antoninus lijken slecht te zijn overgeleverd. Opvallend is dat de totale afstand wel ongeveer klopt. Misschien was de overnachting Adlullia (bij Julia?) niet in Ponches zelf, maar een paar kilometer ten zuiden van het dorp. Daar valt tegen in te brengen dat de afstanden van de Peutinger-kaart wél op Ponches zelf wijzen, even aangenomen dat er werkelijk met berekende mijlen van 2,22 km is gewerkt.