bronnen en problemen
Routes

AoAl: Aoste – Albertville

PK119: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Augustum Aoste AoAl
a. Lauiscone les Echelles xiiii xvii
b. Leminco Chambéry xiiii
c. Mantala St.-Jean-de-la-Porte xvi
Ad Publicanos Albertville xvi

RA194: Romeinse mijlen opgegeven gemeten route
afstand afstand
Ad Publicanos Albertville AoAl
c. Mantala St.-Jean-de-la-Porte xvi
b. Lemincum Chambéry xvi
a. Labiscone les Echelles xiiii
Augustum Aoste xiiii xvii

KR26.14 opgegeven gemeten route
afstand afstand
Publicanos Albertville AoAl
c. Mantala St.-Jean-de-la-Porte
b. Leuinum Chambéry
a. Laviscone les Echelles
Auguston Aoste

De route is in alle bronnen op precies dezelfde manier beschreven, dus de onjuiste afstand van Aoste naar les Echelles was waarschijnlijk al in de gemeenschappelijke oerbron aanwezig. Misschien is die afstand een (onterechte) herhaling van de afstand van Chambéry naar les Echelles, maar het is ook mogelijk dat een kopiist het cijfer V heeft aangezien voor II.