bronnen en problemen
vak B2

ViLi*: Vieux – Lisieux

IGN carte topographique TOP 100: 18 Caen / Alençon

plaats van route ViLi

Gm km
Aregenue Vieux
Noviomago Lisieux xxi 53

Vanuit Vieux (Aregenoua) wordt weg D89 gevolgd door Feuguerolles-sur-Orne (présence romaine), dat tegenwoordig valt in de gemeente Feuguerolles-Bully en in Quid.fr gezien wordt als een station op de route naar Sées (route VaMa). Na het oversteken van de Orne bij St.-André-sur-Orne gaat de route verder over weg D89 naar Soliers, dat “waarschijnlijk” van Gallo-Romeinse oorsprong is. In de omgeving van Caen (Gallo-Romeinse vondsten) komen wel meer plaatsen voor die in de Romeinse periode bewoond waren. Zoals Giberville, dat ten oosten van Caen ligt en ongeveer vijf kilometer ten noorden van Soliers. Vanaf Soliers gaat de route verder over weg D225 naar Frénouville (Gallo-Romeinse villa en begraafplaats) en vandaar naar het zuidoosten over weg N13. In Bellengreville veronderstelt men een garnizoen van laeti. Wat dat voor mensen waren kunnen geschiedkundigen niet goed uitleggen. Volgens Wikipedia waren het een soort dienstplichtige krijgsgevangenen, maar die opvatting is niet meer dan een wilde gok. Bij het even verderop gelegen Moult zijn sporen van een Romeins kamp gevonden en van het ten zuiden daarvan gelegen Airan wordt gezegd dat het sinds het einde van de vierde eeuw bewoond was. Vanaf hier wordt het stil langs de route. Ze gaat nu min of meer recht naar het oosten lopen.

Er is nog wel een in noordoostelijke richting verlopende bocht door het met watertjes doorsneden stroomgebied van de Dives en de Vie. Vanaf het Carrefour-de-St.-Jean loopt de route over weg D50 en komen we een plaatsnaam tegen die ons vertelt dat we nog wel op de goede weg zijn: Notre-Dame-d’Estrées. Men neemt aan dat de naam ‘Estrée’ is ontstaan uit ‘estrata’, het door Galliërs uitgesproken Latijnse woord ‘strata’ = heerbaan. Met Latijn heeft dit echter niets te maken (zie tekst H8.3) en men benadert de realiteit beter door aan het Italiaanse woord strada te denken. Het hier gebruikte meervoud (estrées) suggereert een kruispunt. Slaat dit op het zojuist gepasseerde Carrefour?

Bij la Boissière, waar op de toeristenkaart de Hostellerie Henri IV staat aangegeven, komt de route weer op weg N13 uit. De hostellerie is een postwisselplaats uit de zeventiende eeuw en sinds 1992 een historisch monument. De naam Henri IV komt ook op route DrMa voor. Hendrik IV was een zeer populaire Franse koning die volgens Wikipedia “een ongebruikelijke belangstelling voor het welzijn van het gewone volk toonde”. Na la Bo(u)squetterie buigt weg N13 naar het zuidoosten en gaat de route verder over weg N2013. Bij St.-Désir bevinden zich sporen van een Gallo-Romeins amfitheater (ten noorden ervan aangegeven op de toeristenkaart). Daarna loopt de route door naar het centrum van Lisieux, waarvan de inwoners Lexovii werden genoemd, en dat door de Romeinen om onnaspeurlijke redenen Noviomagus* werd genoemd.