bronnen en problemen
vak C1

ThCa: Terwaan (Thérouanne) – Cassel

IGN carte topographique TOP 100: 02 Lille / Dunkerque

plaats van route ThCa

Gm km
Tervanna Terwaan (Thérouanne)
Castello Menapiorum Cassel x 25

Een bijzonderheid van deze route is dat er geen plaatsen langs liggen waarvan Quid.fr vondsten uit de Romeinse tijd vermeld. Wel wordt bij diverse plaatsjes de aanwezigheid van de voie romaine vermeld, maar dat is op de toeristenkaart wel te zien en hoeft niet nog eens benadrukt te worden. In dit opzicht lijkt deze route op die van Atrecht naar Kamerijk (ArCa), zij het dan dat daar de opgegeven afstand in de bronnen correct is. Het lijkt wel of binnen een straal van ongeveer 25 kilometer rond Terwaan alle historie uit de Romeinse tijd is verdwenen. Zie ook bij de routes BoTh en ThAr. De route loopt vanaf Thérouanne of Terwaan (Tervanna) in noordoostelijke richting over weg D190 naar Pont-d’Asquin en vandaar over weg D225 verder tot ze ter hoogte van Ebblinghem weg N42 kruist. Na dat punt gaat de route nog steeds in noordoostelijke richting, over een pad dat bij la Plate Bourse aansluit op weg D933. Dan wordt over ca. 4½ kilometer weg D933 naar Bavinchove gevolgd en van daar verder naar het centrum van Cassel (Castellum Menapiorum).