bronnen en problemen
vak B4

TaAi*: Tarbes – Aire-sur-l’Adour

IGN carte topographique TOP 100: 63 Tarbes / Auch

plaats van route TaAi

Gm km
Novum Oppidum Tarbes
Atura Aire-sur-l’Adour xxvii 68

Vanuit het centrum van Tarbes (Novum Oppidum) wordt weg D935 naar het noorden gevolgd. De weg loopt tussen twee rivieren: aan de oostzijde de Adour, aan de westzijde de Echez. Direct aan de noordoostkant van Tarbes zijn Gallo-Romeinse voorwerpen gevonden bij Aureilhan (munten, bronswerk) en aan de noordwestzijde bij Bordères-sur-l’Echez (een muntschat en resten van een villa: sporen van fresco’s, mozaïeken en aardewerk). Verderop, nog vóór Andrest, wordt weg D935 even verlaten en gaat de route verder over weg D835.

Ten zuidwesten van Andrest zijn Gallo-Romeinse overblijfselen gevonden bij Lagarde, en ten noordwesten van Andrest bij Talazac. Verderop langs de route, bij Pujo, heeft een villa gestaan die uit veel vertrekken bestond (fragmenten van mozaïeken en wit marmer, aardewerkscherven, graven). Ook bij Bazillac, ten noordoosten van Pujo, zijn sporen van bouwwerken aangetroffen. Ten noordwesten van Pujo ligt St.-Lézer. Ten noorden daarvan is op de toeristenkaart met een sterretje een Oppidum gallo-romain aangegeven. In Quid.fr wordt dit oppidum “Bigorra” genoemd (Gallo-Romaanse zuil, pottebakkersoven, aardewerk, beeldhouwwerk). Direct ten noordoosten hiervan worden bij Vic-en-Bigorre de sporen van villa’s vermeld (bouwwerken, munten, scherven, votiefaltaar). De route komt nu weer uit op weg D935 en gaat daarover verder. Aan de westkant van de weg, bij Nouilhan, worden dakpannen, aardewerk, stukken van amforen en een votiefaltaar vermeld en ten noorden van Nouilhan, bij Larreule de resten van een villa (dakpannen, stenen, aardewerk). Delen (oren) van amforen zijn gevonden bij Lafitole, ten oosten van Larreule, aan de andere kant van de weg.

Bij Maubourget valt de Echez in de Adour. Er zijn grondsporen van Gallo-Romeinse woningen aangetroffen, alsmede fragmenten van amforen, mozaïeken, dakpannen en aardewerk. Ten noorden van Maubourget, bij Estirac, heeft een villa gestaan. Na Maubourget buigt de weg echter enigszins naar het westen en in de tijd van Cassini ging hij bij Hagedet (fragmenten van Gallo-Romeinse amforen en dakpannen) verder over weg D248 en D48, liep dan over D22 even in westwaartse richting, onderlangs Viella (ancien oppidum gallo-romain), boog dan weer naar het noordwesten en liep langs de Larcis en de Lées en tenslotte over weg D39 naar het centrum van Aire-sur-l’Adour. Wij vervolgen onze tocht over weg D935. Aan de westzijde daarvan komt nu Castelnau-Rivière-Basse, waar op de kaart van Cassini een einde lijkt te komen aan de noordelijke richting en de weg naar het noordwesten afbuigt in de richting van Riscle. Wij blijven hardnekkig op weg D935, want Quid.fr vermeldt ook nog Gallo-Romeinse resten in de omgeving van het plaatsje met de plezierige naam Plaisance, ten noordoosten van Castelnau-Rivière-Basse. Bij Cahuzac-sur-Adour buigt echter ook onze route naar het westen. Ten oosten van Cahuzac-sur-Adour ligt Tasque (volgens Quid.fr het oude Gallo-Romeinse stadje Tascqua), in de buurt waarvan ook een villa heeft gestaan. Dit zou dezelfde plaats zijn als het door Ptolemaeus genoemde Tasta. Bij Riscle verlaten we even weg D935 en gaan langs de spoorbaan en door Tarsac naar St.-Germée. Ten zuidwesten daarvan heeft een belangrijke villa gestaan bij Gée-Rivière (mozaïeken en puin). Teslotte gaat de route het laatste stukje weer over weg D935 naar het eindpunt: Aire-sur-l’Adour (Atura).