bronnen en problemen
vak B2

MaTo: le Mans – Tours

IGN carte topographique TOP 100: 19 le Mans / Chartres
25 Angers / Chinon
26 Orléans / Tours

plaats van route MaTo

Gm km
Svbdinnum le Mans
a. Fines Vaas xvi 40
Casaroduno Tours xviiii 48

Hoewel Tours ten zuidoosten van le Mans ligt loopt de route vanaf le Mans (Subdinnum) eerst naar het zuiden. Aan de zuidwestkant van de stad ligt Allonnes, dat volgens Quid.fr een conciliabulum was. Met dat woord wordt een vergader- en gerechtsplaats bedoeld. Wat de maker van het fiche daarmee beoogde wordt helaas niet vermeld. In ieder geval had Allonnes thermen en een belangrijk heiligdom en daar is misschien ook de naam van de plaats van afgeleid (alauna = heilig). Op de toeristenkaart staan de resten van dat heiligdom aangegeven als de Tour aux Fées. Het was gewijd aan de god Mullo, waar de Romeinen hun god Mars in herkenden.

Nu de route zelf. Die loopt vanuit het centrum van le Mans over weg N138 naar het zuiden. In de gemeente Arnage, ten westen van de route, zijn sporen van een Romeinse weg gevonden. Verderop en ook aan de westzijde van de weg heeft bij Laigné-en-Belin een Romeinse villa gestaan. Dan is er een poosje geen Romeins, een verschijnsel dat in de omgeving van le Mans in nog sterkere mate werd geconstateerd op de routes AlMa en DrMa. Ongeveer drie kilometer ten noorden van Ecommoy wordt weg N138 verlaten en gaat de route over een weggetje iets ten westen daarvan in de richting van het station van Ecommoy en sluit ten zuiden van Ecommoy aan op weg D30. Die loopt verder door Mayet naar Vaas (Fines), waar talrijke keramiekfragmenten, scherven van amforen, munten, maalstenen en andere resten uit de Romeinse tijd zijn gevonden.

Bij Mayet kruiste de route met weg D13. Als die in westelijke richting gevolgd zou worden, nog voorbij Pontvallain, dan vinden we bij Mansigné de sporen van een Romeins kamp en verderop bij Luché-Pringe die van een Romeinse villa. Geen van beide objecten kan echter echt tot de bewoning rond de route gerekend worden. Dat kan misschien wel ten zuiden van Pontvallain bij het gehuchtje met de naam Les Maisons Rouges. Niet dat daar Romeins uit de grond is gekomen, maar de naam duidt misschien op herbergen uit de Romeinse tijd. Ten zuidoosten ervan, en ten westen van Vaas, ligt het Complexe Antique de Cherré (in de wegenatlas aangegeven als Site archéologique de Cherré) waar allerlei Romeinse overblijfselen zijn gevonden, waaronder die van een tempel en een theater. In Quid.fr wordt deze plek genoemd op het fiche van Aubigné-Racan. De naam Cherré is waarschijnlijk afgeleid van die van de boerderij Cheré (zie kaart van Cassini).

Tours tussen Le Mans en Poitiers

De route loopt verder over weg D30, die na Chenu (sporen van een Romeins kamp) een Ancienne Voie Romaine wordt genoemd. Tussen Vaas en Chenu toont de kaart van Cassini een Maison Rouge (iets ten oosten van La Bruère-sur-Loir) en een Petite Maison Rouge (ten zuidwesten van La Bruè-sur-Loir). De route loopt in zuidoostelijke richting verder over de Ancienne Voie Romaine (weg D30) naar Brèches (mijlpaal, resten van de weg). Volgens Gregorius van Tours (Historiën X,31) liet bisschop Brictius van Tours hier in het begin van de 5e eeuw een kerk bouwen. Het verloop van de route wordt hierna steeds vager. Ze loopt nu vanaf Brèches zuidwaarts over een weggetje aan de noordzijde van de buurtschapjes le Potrais en la Rembourgère, kruist de hoogspanningsleiding ter hoogte van les Jarosais, maakt even later een kleine knik naar het zuidoosten, steekt weg D766 over en verandert dan in een pad dat langs Sonzay loopt, wordt bij la Croix de la Rue weer een weg en loopt dan naar het gehucht le Serrain. Volgens het fiche van Semblançay (ten noordoosten van le Serrain) zijn bij le Serrain sporen van de Romeinse weg gevonden.

Nu wordt het verloop van de route opnieuw een beetje onduidelijk. Vermoedelijk liep ze na le Serrain gewoon door in het huidige Bois de Poillé en kwam dan ergens in de buurt van het Château de Poillé uit op weg D959. Nadat weg D959 is overgestoken wordt een pad gevolgd dat bij la Vallée uitkomt op weg D36. Die weg loopt in zuidoostelijke richting verder naar de oever van de Loire en komt uit op de plek waar in de rivier de resten van de Romeinse brug zijn ontdekt (bij la Guignière). Nadat de Loire is overgestoken begint de route naar Poitiers (zie de beschrijving van PoTo). Ons doel is echter het centrum van Tours (Caesarodunum), dat wordt bereikt door in oostelijke richting de oever van de Loire te volgen.