bronnen en problemen
vak C3 / C4

MaAr: Marseille – Arles

IGN carte topographique TOP 100: 66 Avignon / Montpellier
67 Marseille / Carpentras

plaats van route MaAr

Masilia Grecorum portusMarseille
o. Incaro positio Carry-le-Rouet
p. Dilis Positio Carro
m. Avaticorum Maritima Martigues
a. Fossis Marianis portus Fos-sur-Mer
fluvius Rhodanus Rhône
Arelatum Arles

Vanuit de haven van Marseille (Massalia) wordt naar het westen gevaren tot de Îles de Frioul zijn gepasseerd, waarna in noordwestelijke richting op Carry-le-Rouet wordt gemikt. Nog vóór Carry ligt het kleine haventje van La Redonne, dat wellicht ook al in de Romeinse tijd bestond, want in de commune van Ensues-la-Redonne zijn graven uit die periode gevonden. Vondsten in Carry-le-Rouet (Incaro positio) zijn niet bekend, maar algemeen wordt aangenomen dat dit het station “Incaro” is dat op de route van de havens voorkomt. In de volgende plaats, Sausset-les-Pins, was een (inmiddels verwoest) hypogeum*. De volgende halte is Carro (Dilis positio), dat in de Romeinse tijd van belang was vanwege de steengroeve van Baoutailla, waarvan op het internet foto’s te vinden zijn. Vanaf hier gaat de reis weer in noordwestelijke richting. Pomponius Mela noemt de haven van Martigues, maar het lijkt niet logisch om die nu aan te doen en de Route van de Havens volgt dan ook de logische weg naar de haven van Fos-sur-Mer (Fossa Mariana), waar de meeste vondsten uit de Romeinse tijd zich onder water bevinden.

De haven van Martigues (Avaticorum Maritima), waar verschillende resten uit de Gallo-Romeinse tijd zijn aangetroffen, hoort meer thuis op de route ArAi. Vanuit Fos zouden we over het Canal d’Arles à Fos naar Arles kunnen varen, maar de Route van de Havens schrijft voor dat we eerst nog de Rhône (Rhodanus) tegenkomen en blijkbaar over de rivier naar Arles (Arelatum) gaan.