bronnen en problemen
vak C3

LuDe: Decize – Luzy

IGN carte topographique TOP 100: 36 Nevers / Autun

plaats van route LuAu

Gm km
Degetia Decize
Boxum Luzy xvii 43

Net zoals op de routes DeDi en DeLu begint de reis hier bij Decize (Degetia) met het oversteken van de Loire en het in oostwaartse richting volgen van weg N81. Ten noorden van die weg, aan de overkant van de Aron, zijn bij Champvert resten van een villa gevonden en verderop bij Verneuil sporen van een Romeinse weg. Wáár die sporen zich bevinden wordt helaas niet vermeld. De route zelf blijft steeds ten zuiden van de Aron over weg N81 lopen. Ten zuidoosten van Cercy-la-Tour, dat al op de route DeLu werd vermeld, was in de Gallo-Romeinse periode bij Coddes een doorwaadbare plaats in de Alène. Waarschijnlijk om het aan de overzijde van het riviertje gelegen Thaix te kunnen bereiken, waarbij zich traces de voie romaine bevinden.

Het eerste plaatsje op de route zelf is Fours, waarbij resten van de Romeinse weg en andere Gallo-Romeinse sporen worden vermeld. Wat verderop ligt aan de noordkant van weg N81 Rémilly, waar de resten van een Romeinse villa zijn gevonden, evenals munten en sporen van de Romeinse weg. Bij Lanty, ten zuidoosten van Rémilly, schijnen die sporen zelfs nog zichtbaar te zijn. Bij Avrée, ook weer ten noorden van de weg, bevinden zich goed geconserveerde resten van een Romeinse weg, bij les Berthelots ten noordoosten van het dorp. Waarschijnlijk gaat het hier om een afsnijding van de hoek tussen de onderhavige route en het laatste stuk van DeLu. Ook was er een Gallo-Romeinse tumulus (butte). Nog een tumulus wordt vermeld bij Tazilly, dat ten zuidwesten van Luzy aan weg D30 ligt. Luzy (Boxum) is zelf het eindpunt van deze route (en van route DeLu).