bronnen en problemen
vak B4

LaEa: Langon – Eauze

IGN carte topographique TOP 100: 56 Marmande / Agen
63 Tarbes / Auch

plaats van route LaEa

Gm km
Alingo Langon
a. Vasatas Bazas vi 15
b. Tres Arbores Maillas x 25
c. Oscineio Losse vii 18
d. Scittio Gabarret vii 18
Eauze Eauze viii 20

Vanuit het centrum van Langon (Alingo) loopt de route over weg N524 (D932) naar het zuiden. Van het ten westen van de weg gelegen Mazères wordt beweerd dat het op Romeinse ruïnes is gebouwd. Aan de oostzijde ligt Coimères. Ter hoogte daarvan zijn volgens Quid.fr sporen van de oude weg aangetroffen. Bij de kruising met weg D3 wordt in zuidoostelijke richting afgeslagen naar Bazas (Vasatas), dat in de oudheid ook Cossio of Cossium geheten schijnt te hebben. Hoewel Bazas een cité gallo-romaine wordt genoemd zijn er blijkbaar (Quid.fr) geen noemenswaardige resten uit Gallo-Romeinse periode gevonden. Ten westen van Bazas, bij Lignan-de-Bazas, wordt een sarcophage antique vermeld. Bazas wordt in zuidelijke richting verlaten, waarna weg N524 (D932) weer wordt opgezocht. Aan de westzijde daarvan, ten zuidwesten van Bazas, bevinden zich in Marimbault, nabij de kerk, Gallo-Romeinse ruïnes.

Aan de oostzijde van de weg zijn bij Cudos de sporen van een Romeins gebouw gevonden, en iets verderop, weer aan de westkant, bij Bernos-Beaulac grondsporen van Gallo-Romeinse gebouwen. Tot hier zijn er dus nog wel wat sporen van de Romeinse aanwezigheid. Dan is er op dat gebied een hele tijd niets. Bij Captieux gaat weg N524 (D114/D303) in zuidoostelijke richting lopen en daarlangs ligt de volgende halte op deze route, Maillas (Tres Arbores), waar munten en de overblijfselen van een Romeins kamp zijn gevonden. Tegenwoordig staan er bij het plaatsje wel meer dan drie bomen. De weg gaat verder door “het grootste kunstmatige woud van Europa” (zie DaBo) en komt aan in halte nummer drie, Losse (Oscineio), waar niets Gallo-Romeins te beleven is. Van het ten oosten van Losse gelegen Lubbon wordt in Quid.fr gezegd dat het aan een Romeinse weg ligt, maar dat is waarschijnlijk meer geschiedkundige fantasie dan werkelijkheid.

Nog steeds volgt de route weg N524 (D303) en er volgen weer vele kilometers zonder iets vermeldenswaardigs. Tenslotte komt de weg uit op die met nummer D35. Hier wordt naar het oosten afgeslagen en volgt de vierde halte, Gabarret (Scittio), waarbij alleen présence romaine wordt vermeld, maar niet waar die uit blijkt. Ruim twee kilometer ten oosten van Gabarret, bij Escalans, wordt die présence in ieder geval ondersteund door marmer, mozaïeken en sarcofagen. Van de baden van Barbotan-les-Thermes, ten zuidwesten van Gabarret, wordt gezegd (in Quid.fr bij Cazaubon) dat ze in de Romeinse tijd al bekend waren. Bij Larée, een gehucht ten zuiden van Barbotan-les-Thermes, zijn grondsporen van gebouwen uit die tijd gevonden. Gabarret wordt in zuidelijke richting verlaten. De route loopt daarna verder over weg D37 en komt dan weer uit op weg N524 (D626). Daarover gaat de reis dan in zuidoostelijke richting naar het centrum van Eauze (Elusa). Bezienswaardig is de gedeeltelijk gereconstrueerde Villa Gallo-Romaine van Séviac (op de toeristenkaart aangegeven), hemelsbreed ongeveer twaalf kilometer ten noordoosten van Eauze, en op korte afstand van Montréal.