bronnen en problemen
vak D1

HeNi: Herwen-De-Bijland – Nijmegen

Topografische kaart van Nederland 1:50.000: 40 West Arnhem
40 Oost Arnhem

plaats van route HeNi

Gm km
Castra Herculis Herwen-De-Bijland
Nouiomagi Nijmegen viii 20

Van de omgeving van het eilandje in het watersportcentrum De Bijland bij Herwen (Castra Herculis) liep de route naar het zuidwesten, sloot ongeveer aan de noordkant van Bimmen aan op de huidige dijk langs het Bijlandsch Kanaal, en liep vandaar naar Millingen aan de Rijn. Tot aan Nijmegen is Millingen en directe omgeving de enige plaats waar vermeldenswaardige dingen uit de Romeinse tijd uit de grond zijn gekomen. Het bekendst is een altaarsteen die in de kerk gemetseld is. Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (midden 19e eeuw) vertelt over het dorp o.a. het volgende:

“Naar sommigen willen zoude dit dorp zijnen naam te danken hebben aan eene mijlpaal, welken de Romeinen hier zouden geplaatst hebben en waarnaar zij die MILLE zouden genoemd hebben, hetwelk later in den Hollandschen naam Millingen overgegaan is. Ook meent men dat van hier een Romeinsche weg naar Castra Vetera kan geloopen hebben.”

Het lijkt niet meer dan logisch dat er van hier een weg naar Vetera (Fürstenberg bij Xanten) liep. Tussen Millingen en het ten zuidwesten ervan gelegen Zeeland zijn sporen van een villa gevonden. Verder zijn er nog vondsten gedaan aan de noordwestkant van het dorp. Wellicht liep ook de route daarheen en volgde de Waal langs het tegenwoordige Kekerdom en verderop langs Ooij, dan door het centrum van Nijmegen en onder de spoorweg door naar Noviomagus*, dat waarschijnlijk niet ver van de zuidwesthoek van de haven heeft gelegen (zie bij de knooppunten).