bronnen en problemen
vak B2

DrMa: Dreux – le Mans

IGN carte topographique TOP 100: 19 le Mans / Chartres
20 Paris / Orléans

plaats van route DrMa

Gm km
Durocassio Dreux
a. Autricum Chartres xiiii 35
Svbdinnum le Mans l 125

Vanaf Dreux (Durocasses) loopt de route over weg N154 in zuidelijke richting. Ten westen van de weg ligt het vliegveld van Dreux-Vernouillet en weer ten westen daarvan het plaatsje Garnay, waar de Romeinen afval en munten achtergelaten hebben. De eerste plaats langs de weg (N154) zelf waar een site gallo-romain wordt genoemd is le Boullay-Mivoye, ongeveer 10 km vanaf Dreux. Een heel eind verder, ter hoogte van Challet, dat aan de westkant van de weg ligt, liep de route mogelijk over weg D135 naar Berchères-la-Maingot en vandaar over een pad pal zuidwaarts om ten noorden van Leves op de plaats uit te komen waar de wegen D906 en N154 elkaar ontmoeten. Vanaf dat punt gaat de reis naar het centrum van Chartres (Autricum). Ten noordoosten van Chartres, waar weg D906 de Eure kruist, ligt Maintenon. Daar overspannen nog grote bogen van het aquaduct van Lodewijk XIV de rivier. Op de toeristenkaart staat het Aqueduc de Pontgouin (ruiné) ook ten noorden van weg D906 aangegeven. Uit de Romeinse tijd zijn bij Maintenon dakpannen en andere resten gevonden. De inwoners van Chartres noemden zich Carnutes

Nu begint vanuit Chartres de onzekere reis naar le Mans in zuidwestelijke richting over weg D921. Langs de Eure zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de weg resten uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen. Bij St.-Georges-sur-Eure Romeinse munten en bij Fontenay-sur-Eure tegels. Vijf kilometer verderop langs weg D921 zijn bij Bailleau-le-Pin ook munten gevonden. Bij Magny, ten zuidwesten van Bailleau, zijn ook ‘vondsten’ (trouvailles) uit de Romeinse tijd gedaan. De route loopt verder door Illiers-Combray naar Brou.

Bij de reconstructie van Thiollier-Alexandrowicz komt de route niet over weg D921 uit in Brou, maar vanuit het noordoosten over weg D28 in Yèvres, dat ten oosten van Brou ligt. Daar is o.a. voor te zeggen dat die D28 een kaarsrechte weg is vanuit Saumeray, waar sporen van een Romeinse villa met mozaïekwerk zijn aangetroffen. Ongeveer halverwege tussen Saumeray en Yèvres, aan de noordkant van de weg, is bij Bullou Romeins bronswerk gevonden, en bij Dangeau aan de zuidkant worden munten vermeld (van Gordianus I). Ook bij Yèvres zelf zijn Romeinse munten gevonden. De route van Thiollier-Alexandrowicz is echter in het onderdeel “bronnen en problemen” afdoende besproken.

Vanuit Brou wordt in zuidelijke richting weg D15 genomen. Aan de oostkant van de weg, aan D17, ligt Châtillon-en-Dunois, waar een bronzen beeld van Marcus Aurelius is gevonden. Weg D15 eindigt ten noorden van Arrou (Gallo-Romeinse ruïnes) en de route loopt dan verder over D1112 naar le Poislay en komt daar uit op D87, bekend als een Ancienne voie romaine le Mans-Chartres dite Chemin de César. Althans volgens volgens Quid.fr. Maar ook op de toeristenkaart staat deze weg als een Chemin de César aangegeven en er liggen boerderijen aan die le Chaussay en les Chaussay heten. Ten zuiden daarvan ligt Arville, bij Quid.fr de Passage de la voie romaine Orléans-le Mans, dite chemin de César vermeldt. In Arville durft men de weg blijkbaar niet meer met Chartres in verband te brengen. Ten westzuidwesten van Arville ligt Souday, waarbij Quid.fr zelfs geheel zwijgt over Chartres, Orléans en le Mans, maar zich beperkt tot het noemen van een Ancienne voie romaine.

Ongeveer drie kilometer ten westen van Souday toont de toeristenkaart nog een Maison Rouge. De route loopt verder naar het westen, evenwijdig aan en ten zuiden van de Ligne TGV Atlantique, soms een stukje over een GR-route, naar Vibraye aan de Braye. Vandaar gaat de route over weg D302 door Lavare, Dollon en Thorigné-sur-Dué naar Connerré aan de Huisne. Misschien werd het riviertje hier overgestoken en liep de route aan de noordelijke oever ervan over weg D119 naar Montfort-le-Gesnois en vandaar over weg D91 naar het centrum van le Mans (Subdinnum). Misschien ook liep ze vanaf Connerré ongeveer over de huidige N23 en stak ze pas bij Yvré-l’Évêque de Huisne over. Wie zal het zeggen. Door gebrek aan vondsten rond le Mans is er over het verloop van de oude route niets met zekerheid vast te stellen. Opmerkelijk is dat ook op de routes AlMa en MaTo vondsten in de buurt van le Mans lijken te ontbreken.