Nummering van de routes in het Routeboek van Antoninus

Links staan de routenummers uit de uitgave van Bruijnesteijn, die in deze gids zijn overgenomen. Ze zijn hier bovendien voorafgegaan door de letters RA, zodat onmiddellijk te zien is dat het om routes uit het Routeboek van keizer Antoninus gaat (Itinerarium Antonini Augusti). Rechts ervan staan de nummers zoals ze in het Itinerarium zelf voorkomen. De nummers RA196 en RA263 zijn gesplitst. Op routes RA196A en RA263B worden Romeinse mijlen (Rm) gebruikt en op RA196B en RA263A Gallische (Gm). Merk op dat de meeste routes in de bron ten onrechte in m.p. zijn uitgedrukt.

nummerItinerarium Antonini opgegeven werkelijk
RA133 238.3 t/m 240.5 m.p. Gm
RA136 251.7 t/m 252.5 m.p. + leugas Rm
RA137 252.5 t/m 256.3 m.p. Gm
RA174 297.1 t/m 299.4 m.p. Rm
RA193 341.5 t/m 344.2 m.p. Rm
RA194 345.5 t/m 346.9 m.p. Rm
RA195 346.10 t/m 350.3 m.p. Rm
RA196A 351.4 t/m 352.1 m.p. Rm
RA196B 352.1 t/m 355.5 m.p. Gm
RA197 357.3 t/m 358.4 m.p. Rm
RA198 358.5 t/m 362.1 m.p. + leugas Rm
RA199 362.1 t/m 363.2 m.p. + leugas Rm
RA200 363.3 t/m 363.3 n.v.t. n.v.t.
RA201 363.4 t/m 364.6 m.p. Gm
RA202 364.7 t/m 365.6 m.p. Gm
RA203 365.7 t/m 366.4 leugas Gm
RA204 366.5 t/m 368.2 m.p. Gm
RA205 368.3 t/m 372.2 m.p. Gm
RA206 372.3 t/m 373.5 leugas Gm
RA207 374.1 t/m 374.8 m.p. Gm
RA208 375.1 t/m 376.1 m.p. Gm
RA209 376.2 t/m 377.1 m.p. Gm
RA210 377.2 t/m 377.5 m.p. Gm
RA211 377.6 t/m 378.8 m.p. Gm
RA212 378.9 t/m 378.11 m.p. Gm
RA213 379.1 t/m 379.8 m.p. Gm
RA214 379.9 t/m 379.10 m.p. Gm
RA215 380.1 t/m 380.6 m.p. Gm
RA216 380.7 t/m 381.6 m.p. Gm
RA217 381.7 t/m 383.5 m.p. Gm
RA218 384.1 t/m 384.7 m.p. Gm
RA219 384.8 t/m 384.12 m.p. Gm
RA220 384.13 t/m 384.13 m.p. Gm
RA221 385.1 t/m 385.5 m.p. Gm
RA222 385.6 t/m 385.10 m.p. Gm
RA223 386.1 t/m 386.5 m.p. Gm
RA224 386.6 t/m 387.3 m.p. Gm
RA225 387.5 t/m 390.2 m.p. Rm
RA226 396.1 t/m 397.2 m.p. Rm
RA227 397.2 t/m 397.7 m.p. Rm
RA260 452.9 t/m 453.3 m.p. Gm
RA261 455.7 t/m 456.5 m.p. Gm
RA262 456.6 t/m 457.2 m.p. Gm
RA263A 457.3 t/m 457.8 m.p. Gm
RA263B 457.9 t/m 458.3 m.p. Rm
RA264 458.5 t/m 460.8 m.p. Gm
RA265 461.2 t/m 462.3 m.p. Gm
RA266 462.4 t/m 463.2 m.p. Gm