Nummering van de routes op de Peutinger-kaart

De routenummers komen grotendeels overeen met de nummering uit de uitgave van Bruijnesteijn. Omdat die echter is gebaseerd op de Peutinger-kaart zoals die zich aan ons voordoet, zijn er ten opzichte van de in deze gids gebruikte nummers afwijkingen. De oorzaak daarvan is dat hier niet de Peutinger-kaart zelf als uitgangspunt is genomen, maar de correcties daarop, zoals die op diverse plaatsen in deze gids zijn beschreven. De nummers worden hier bovendien voorafgegaan door de letters PK, zodat onmiddellijk te zien is dat het om een route van de Peutinger-kaart gaat.

nummerBruijnesteijn lengtemaat afwijkingen t.o.v. de Peutinger-kaart
PK6A 6 Gm
PK6B 6 Gm
PK6C 6 Gm
PK6D -- Gm alleen op de gecorrigeerde PK
PK7A 7 Gm
PK7B 8 Gm
PK8 8 Gm
PK9 9 Gm
PK10 10 Gm niet Boulogne-Cassel, maar Boulogne-Terwaan
PK11 11 Gm niet Cassel-Bavay, maar Terwaan-Doornik
PK12 12 Gm
PK13 13 Gm
PK14 14 Gm niet Casssel-Terwaan, maar Doornik-Bavay
PK15A 15 Gm
PK15B 15 Gm
PK16A 16 Gm niet Terwaan-Amiens, maar Atrecht-Amiens
PK16B --- Gm alleen op de gecorrigeerde PK
PK17 17 leugae berekende mijlen van 2,22 km
PK18 18 Gm
PK19A --- Gm alleen op de gecorrigeerde PK
PK19B 19 Gm
PK20 20 Gm
PK21 21 Gm
PK22 22 Gm
PK23A 23 Gm afwijkend
PK23B --- Gm alleen op de gecorrigeerde PK
PK23C 23 Gm afwijkend
PK24 24 Gm
------ 25 Gm heeft niet bestaan
PK26 103 Gm komt slechts gedeeltelijk overeen
PK27 27 Gm
PK28 28 Gm niet naar Fécamp, maar naar Dieppe
PK29 29 Gm niet Brionne-Rouen, maar Lillebonne-Rouen
PK30 30 Gm
PK31 31 Gm
PK32 32 Gm
PK33 33 Gm
PK34 34 Gm
PK35 35 Gm
PK36 36 Gm
PK37 37 Gm
PK38 38 Gm
PK39 39 Gm
PK40 40 leugae berekende mijlen van 2,22 km
PK41 41 Gm
PK42A 42 Gm zeer afwijkend
PK42B 42 Gm zeer afwijkend
PK43 43 Gm
PK44 44 Gm
PK45 45 Gm
PK46 46 Gm
PK47 47 Gm
PK48 48 Gm
PK49 49 Gm
PK50 50 Gm
PK51 51 Gm
PK52 52 Gm afwijkend, Angers-Nantes, niet via Segora
PK53 53 Gm afwijkend verloop
PK54 54 Gm
PK55 54 Gm
PK56 56 Gm
PK57 57 Gm
PK58 58 Gm
PK59 59 Gm
PK60 60 Gm
PK61 61 Gm
PK62 62 Gm
PK63A 63 Gm tot Pocrinio, Bruijnesteijn tot Sitilia
PK63B --- Gm alleen op de gecorrigeerde PK
PK64A 64 Gm vanaf Pocrinio, Bruijnesteijn vanaf Sitilia
PK64B --- Gm alleen op de gecorrigeerde PK,vervanging van 79
PK65 65 Gm
PK66A 66 Gm speculatief, als RA262
PK66B --- Gm speculatief, als deel van RA261
PK67 67 Gm
PK68 68 Gm
PK69 69 Gm
------ 70 Gm onderdeel van 71
PK71 71 Gm 70 + 71 bij Bruijnesteijn
PK72 72 Gm niet vanuit Aulnay, maar vanuit Saintes
PK73 73 Gm
PK74 74 Gm afwijkend
PK75 75 Gm afwijkend
PK76 76 Gm afwijkend
PK77 77 Gm afwijkend
PK78 78 Gm
PK79 --- Gm vervangen door 64B
PK80 80 Gm afwijkend
PK81 81 Gm
PK82 82 Gm
PK83A 83 Gm afwijkend
PK83B 83 Gm afwijkend
PK83C 83 Gm afwijkend
PK84 84 Gm
PK85 85 Gm bij Bruijnesteijn gedeeltelijk
PK86 86 Gm bij Bruijnesteijn gedeeltelijk
PK87 87 Gm
PK88 88 Gm
PK89 89 Gm
PK90 90 Gm
PK91 91 Rm
PK92 92 Rm
PK93 93 Rm
PK94 94 Rm
PK95 95 Gm
PK96 96 Gm
PK97 97 Gm
PK98 98 Gm
PK99 99 Gm
PK100 100 Gm verloop verschilt grotendeels
PK101 101 Gm
PK102 102 Gm tot Solimariaca i.p.v. Noviomagus
------- 103 Gm onderdeel van PK26
PK104 104 Gm
PK105 105 Gm
PK106 106 Gm
PK107 107 Gm
PK108 108 Gm
PK109 109 Gm
PK110 110 Gm
PK111 111 Gm
PK112 112 Gm
PK113 113 Gm
PK114 114 Rm
PK115 115 Rm
PK116 116 Rm
PK117 117 Rm
PK118 118 Rm
PK119 119 Rm
PK120 120 Rm
PK121 121 Rm
PK122 122 Rm Vanaf Vappincum over 125
PK123 123 Rm
PK124 124 Rm
PK125A 125 Rm van St.-Rémy naar Gap
PK125B 125 Rm van Gap naar Briançon
PK126 126 Rm
PK127 127 Rm
PK128 128 Rm
PK129 129 Rm
PK130 130 Rm